Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    



Valgordningen.no har blitt reorganisert. Artiklene finnes ikke lengre på denne siden – men du finner dem enten ved å søke i google-feltet over, eller ved å bruke vår hovedmeny.

Her er noen direkte-lenker:


Oppslag om sperregrensen finner du her.

Vår side om utjevningsmandater og utjevningsmandat-ordningen ordningen finner du her.

Artikler om valgloven/valgordningen finner du her.

Vil du lese om styringstillegget, bør du se her.

Oppslag om arealfaktoren finner du her.

I vår valgordning-blogg kan du lese om både om sperregrensen, valgloven/valgordningen og 'styringstillegget'.

Vil du lese kommentarer om valglovutvalget, kan du se her.

Her er vår hovedside om meningsmålinger:


MENINGSMÅLINGER • STORTINGSVALG

Hvordan ville valgloven slått ut om meningsmålingene hadde vært Stortingsvalg?

Hva slags effekt har valgloven egentlig på graden av demokrati og medbestemmelse i Norge?


Les om tidligere stortingsvalg og valghistorie her:

Tidligere stortingsvalg

Her finner du et kontinuerlig oppdatert grafisk oversikt over alle stortingsvalg-meningsmålinger de siste tre årene

Dette er en liste som viser månedlig gjennomsnitt over alle meningsmålinger (stortingsvalg) siden 2008

Her er en liste som viser hvordan Norge kommer ut  på den såkalte Gallagher-indeksen: et system som rangerer ulike valg og valgordninger basert på hvor rettferdige mandatfordelingen blir:

Gallaghers indeks: en rettferdighets-skala for valgordninger


Her kan du lese om Pollofpolls.no


Denne siden er en snarvei til en del av av våre viktigste artikler om valgordning/sperregrense/styringstillegg og meningsmålinger (stortingsvalg)


I tillegg finnes en mengde frittstående sider, som f.eks. disse:

Vil vi ha formell eller reell stemmerett?

Norsk valglov - galskapens histore

Valglov-ordliste