Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

– Erna Solberg minner om at valgordningen er urettferdig

Oppdatert 15. april 2021

Sitatet over er fra 2009. Nå er har det vært borgerlig stortingsflertall med Solberg som statsminister i snart åtte år, men  de borgerlige kan fortsatt komme til å tape stort i fremtidige valg dersom KrF/V ikke blir representert med de kandidatene de bør representeres med. Ap kan også tape stort på om SV/Rødt/MDG havner under sperregrensen.

Det er ganske mange fra høyresiden som har kommet med kritiske bemerkninger til valgordningen, og tatt til orde for at alle stemmer skal være like mye verdt. Dette stilnet muligens noe etter at de vant 2017-valget på grunn av de samme svakhetene i valgloven som har gjort at de har gått glipp av regjeringsmakt selv om de fikk flest stemmer i flere tidligere valg.

Vil endre valgordningen Høyre har programfestet at at partiet ønsker at hvert stemme skal stemme likere, står det i artikkelen fra Liberaleren (klikk på faksimilen over for å gå til artikkelen). Men hva har de gjort med saken iden de 12 årene som har gått siden artikkelen ble publisert?


Se også Høyre og valgordningen (samleside)

Med sitt Stortingsflertall kan de borgerlige faktisk gjøre noe med saken. Grunnloven sier allerede at alle er like for loven, Norge har forpliktelser overfor Menneskerettighets-erklæringen, og vi har en egen diskrimineringslov. Man kan dermed nesten si at en mer rettferdig valgordningen er allerede vedtatt. Vedtaket bør bare omsettes til handling. Allerede i 2009 hadde Høyre slått fast, i sitt program, at de vil at hver stemme skal stemme likere.

Høyre tjener jo både på 'styringstillegget', utjevningsmandat-ordningen og sperregrensen. i 2017 fikk de utjevningsmandater i Oslo og Akershus, og det at et mandat fra hvert fylke er reservert til å å bli utjevningsmandat fører jo, i praksis, til at partier som MDG, KrF, Rødt og V lett mister distriktsmandat i mange fylker; et de kunne fått uten å komme over sperregrensen, og uten å bli påvirket av det såkalte styringstillegget.

Er Høyre klare for å gå inn for en ordning som både fører til at de største partiene mister sine sær-privilegier kombinert med å i økt grad sørge for at deres fløy faktisk vinner valget de årene de får flest stemmer? Det vil vise seg. Det de de hittil har fått utrettet er å nedsette et utvalg som skal vurdere endringer i valgordningen. Valglovutvalgets rapport ble lagt fram i mai 2020, men summen av valglovutvalgets utredning er en del endringer som nesten ikke vil forbedre den norske valgloven i det hele tatt – og som dessuten inneholder et forslag til enda en sperregrense, slik at mandatfordelingen ikke skal bli for proporsjonal i de enkelte valgkretsene.

Les mer: Erna Solberg tok opp valgordningen i radiorabatt


   Se også: VALGLOVUTVALGET