Vår 'Alle meningsmålinger i 2021'-side er nyttig for gjerdesittere, de som vil stemme taktisk og de som tror vi kan få en overraskelses-regjering dette året

08.09.2021

Vi har en side side som lister opp alle nasjonale meningsmålinger fra og med januar-21 til og med valgdagen. Den kan være nyttig verktøy for de som er usikre på hvilket parti de skal stemme på – og for de som ser for seg at dette kan blir et år med en relativt borgerlig overraskelses-regjering.

I tillegg til å liste alle meningsmålingene vises også et glidende (kontinuerlig oppdatert) gjennomsnitt for de siste 5, 10, 15, 10 og 30 meningsmålingene, samt et gjennomsnitt for hele året. 

I tillegg er en del konstellasjoner listet. For øyeblikket er det disse:

Fem rødgrønne

Fire blå

Størrelsen på den rødgrønne overtaket (som har vart siden 2018)

Ap, Sp og SV: Støres favoritt-regjering

Ap og Sp: Vedums favoritt

MDG, SV og R: ingen regjeringskonstellasjon, men viser hvor stor denne maktkonsetrasjonen basert på relativt kompatible partier er

'Fire borgerlige + Senterpartiet' kan bli nyttig siden det godt kan hende at det – når valgresultatet er klart – ikke peker seg ut en naturlig løsning. I år er dette mer sannsynlig enn vanliig – spesielt fordi Støre og Vedum er så  tause om hvordan de vil forholde seg til noe annet enn siden egen favorittregjering. 2021 bli et av disse årene som ender opp med en forundringspakke; en regjering med en uvanlig konstellasjon. 

Vedum kan si nei til alt annet enn Ap/SP, Støre kan si nei til alt annet enn Ap/SV/Sp – og så videre. Hvis Senterpartiet trekker sin støtte til en rødgrønn koalisjon fordi de ikke får den koalisjonen de vil ha, er en rekke scenarioer mulig, som beskrevet i flere av de andre bloggpostene om årets valg. Da kan det nemlig hende at Støre og/eller Vedum heller vil samarbeide med de såkalte sentrumspartiene (som også er borglerlige): KrF og Venstre. 

Både Støre og Vedum har vært klare på at de også vil samarbeide eller i hvert fall ikke utelukke samarbeide med Høyre, og begge partier er kjent for å stemme likt med Høyre i viktige saker. Ap/Sp taper nok en del velgere på grunn av sin vaghet om hva slags regjering hver av dem vil danne dersom de ikke får det slik  de vil ha det – og vi vet jo allerede at minst en av dem ikke for det – for de vil jo to forskjellige ting. Støre lukker ingen andre regjeringsdører enn dørene til MDG og R, men han må kanskje ha samtaler med dem for å eksempelvis få støtte fra Rødt til en regjering selv om Rødt ikke vil sitte i den selv. For å gjette seg fram til ulike overraskelses-pakker, kan 'Fire borgerlige + Ap' være nyttig, for en stemme til Ap eller Sp resulterer ikke nødvendigvis i en rødgrønn regjering. Dessuten definerer ikke Sp seg som et rødgrønt parti, men som et sentrumsparti.

Før man bruker tabellen til å vurdere ulike alternativer, er det best å være klar over hva man oppfatter som viktigst:

• fløy (rødgrønn vs. borgerlig)
• enkeltparti, eller
• 'konstellasjon'/gruppering. 

'Sosialister' kunne for eksempel vært en slik gruppering, eller 'miljøpartier. Er man sikker på at det bare er et parti som er aktuelt å stemme på trenger man selvsagt ikke denne bakgrunns-informasjonen, men i så fall leser man vel heller ikke dette. 

Noen eksempler: Om borgerlig fløy er viktigst, og et eller begge partiene kanskje havner under sperregrensen, kan man vurdere å prioritere å hjelpe et av dem over. Er 'miljøparti' er viktigst, og man vet hvilke partier man anser som miljøpartier, kan man vurdere å hjelpe det partier som er mest avhengig av taktiske stemmer, kan man med en kombinasjon av parti-resultatene og 'konstellasjonene' kanskje ta en avgjørelse. 

Taktisk stemming er en uting, men med vår tomsete valgordning kan man faktisk rette opp en del av valglovens svakheter ved å stemme taktisk. Eksempel: kommer fire partier under sperregrensen, blir det veldig dårlig samsvar mellom valgresultatet og mandatfordelingen – opptil 36 'feilplasserte' mandater. Ved å bidra til at de partiene man har sans for kommer over sperregrensen, blir færrre diskriminert. Et av disse partiene kan ende opp med et mandat for mye, men det er jo mindre diskriminerende overfor velgerne enn om partiet taper 5 eller seks mandater. 

Her finner du  her:

Alle meningsmålinger i 2021Neste  | Indeks |  Forrige