Enda et unnvikende svar fra Støre. Bør enda flere gjerdesittere og rødgrønne vurdere å stemme taktisk på SV, R eller MDG?

12.09.2021

Ja – på grunn av usikkerhetsmomenter, nye unnvikende svar og de forholdene som er beskrevet i denne og forrige bloggpost, bør rødgrønne og andre ikke-borgerlige som ikke har stemt enda for alvor vurdere å stemme taktisk på SV (med mindre man stemmer R/MDG), Rødt eller MDG. Dette gjelder også velgere på venstresiden i Ap og Sp. 

Det dukker opp enda flere piler som peker i samme retning. Vedum svarte ikke på hvem han helst ville samarbeide med av Venstre og Rødt, men smilte lurt på det spørsmålet, og en av intervjuerne mente at hun visste at svaret var Venstre. Senterpartiet har sittet i regjering med KrF og Venstre før, og vil samarbeide/stemme likt med Høyre i flere viktige saker – akkurat som Ap.

Støre vil, på den første av årets to valgdager ikke svare på om han  vil samarbeide  med KrF. Dette er et relevant spørsmål til en som er kjent for å ha sagt at løsningen for å demme opp mot ytterliggåendehøyrekrefter i Europa ligger i et 'nærmere samarbeide mellom sosialdemokratene og sentrum'.

Det ble diskutert, på årets første valgdag, om Ropstad vil gå av dersom KrF for første gang havner under sperregrensen. Gjør han det, slik noen tror/mener,  er det en reell sjanse for at Knut Arild Heide overtar. Støre har tidligere invitert Hareide til å samarbeide med Ap.  Hareide gikk av som partileder som et resultat av at KrF skiftet side. Vedum brøt et borgerlig regjerings-samarbeide på grunn av Høyre, ikke på grunn av Venstre eller KrF

Vedum ber hver dag, og Støre er også personlig kristen, og begge er hemmelighetsfulle om hvem de egentlig forerrekker å samarbeide med dersom de ikke får det slik de vil – og de vil som kjent ha to forskjellige regjerings-konstellasjoner. Men begge ser ut til å ha sansen for Venstre og KrF – om Hareide kommer tilbake. 

Begge to er opptatt av å ikke ville ha R eller MDG i regjering, og Sp vil ikke ha SV der.  Rart, for det finnes gode konstellasjoner i andre land mellom lignende partier. 

På bakgrunn av alt dette, kombinert med det vi nylig skrev under tittelen 'Ap antar at Vedum kommer til å danne regjering med SV og Ap, og Senterpartiets parlamentariske leder sier at det er lite de kan gjøre med at Ap ikke tror på dem' – og andre kjente forhold – kan utfallet av dette valget bli annelereldes enn noe annet valg Norge har hatt. 

Kombinasjonen av at SV, Rødt og MDG har hatt en formidabel suksess og Sps/Aps  forhold til MDG/R (og til Venstre/KrF) – og dette med å ikke ville snakke om noe før stemmene er opptalt gjør at det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved selve utfallet av valget – som ser ut til å bli en tydelig suksess for de fem rødgrønne. 

Prosenttallene, som sikkert blir tilfredsstillende for alle de fem såkalte rødgrønne partiene betyr ikke at det nødvendigvis blir en rødgrønn regjering. Det kan bli en sentrumsregjering med eksempelvis Ap, Sp, Venstre og KrF – selv om Ap ikke har gått for en så bred koalisjon som dette på mange år.

Med hele syv partier som potensielle samarbeidspartnere finnes det mange ulike kombinasjoner, men Norge er ikke der i dag at det blir en regjering med så mange partier. Dessuten vil jo ikke Vedum eller Støre ha R eller MDG i selve regjeringen. Minste felles multiplum er Ap/Sp/KrF/V.

Velgere til MDG/R/SV vil nok alle ha en regjering (eller en avtale) som ikke lukker døra for noen av disse tre partiene. Ap-velgere flest og mange Sp-velgere vil samarbeide mot venstre – i hvert fall med SV. 

Med andre ord: en stor andel av de som stemmer på de fem rødgrønne partiene vil ha en helt annen regjering enn det vi kan ende opp med i høst. Stem taktisk. 

Faksimilen over er fra Aftenposten


Neste  | Indeks |  Forrige