Den taktiske stemmingen pĂĄ Senterpartiet begynte allerede i juli

03.09.2021

To viktige hendelser fant sted i juli i år. Tidlig-stemmingen begynte (for dem som ikke hadde anledning til å stemme ‘vanlig’ eller forhåndsstemme), og argumenteringen for at FrP/H-folk skulle stemme taktisk på Senterpartiet oppsto i media – nærmere bestemt på det konservative Minerva.

Over: Faksimile fra minervanett.no

En av Minervas kommentatorer, Pål Mykkeltveit forteller at han stemmer vanligvis Høyre eller FrP, og 'ikke kjenner på noe sterkt engasjement for Senterpartiets saker’. I oppslaget ‘Skal jeg stemme taktisk på Senterpartiet?’ skriver han helt konkret at det ikke er riktig for han å stemme Sp, men  avslutter allikevel med å si at han kanskje skal gjøre det, som egentlig ikke er overraskende siden han allerede i bildeteksten forteller at det er fristende. Dette har nok å gjøre med at han syns at ‘situasjonen er så håpløs at det blir fristende å stemme taktisk på en annen måte’. ‘Annen’, i denne sammenheng, referer til høyresidens velkjente taktiske stemmer til Venstre. 

De hadde sist beregnet at bare omtrent 2000 taktiske stemmer var alt som skulle til for å få Venstre over sperregrensen og dermed få borgerlig mandatflertall selv om velgerflertallet var rødgrønt. Og ikke bare kom de seg over det mandatantallet som skulle til for å få borgerlig flertall – de fikk (med 10 0000 færre stemmer enn de rødgrønne) 7 mandater flere enn de rødgrønne – selvsagt på grunn av vår latterlige valgordning. 

Mykkeltveit bekrefter at en del av Høyres velgere sørget for at de borgerlige vant valget sist ved å stemme taktisk, men forteller hva argumentene er for å stemme taktisk på Senterpartiet i 2021: å forhindre at Rødt, SV og MDG får innflytelse på den neste regjeringen. Han mener også at taktisk stemming kanskje kan forhindre at Støre blir statsminister. 

I det hele tatt er det ganske mange – folk som ser ut til å være opptatt av 'individets frihet' og at ingen skal forskjellsbehandles – som er opptatt av at R/SV/MDG-velgerne ikke skal få innflytelse. Alle velgere bør ha innflytelse. 

Når en som i følge seg selv hadde foretrukket at Høyre og Frp ‘fikk gjennomslag for sin primærpolitkk’ argumenterer for taktiske stemmer til Sp sier dette ganske mye – spesielt fordi han beskriver FrP/H sin primærpolitikk som «å legge ned fylkene» i stedet for gjennomføre en reform.   


Neste  | Indeks |  Forrige