SV-R-MDG er nå det største 'partiet' i Oslo

13.08.2021

Om man vil stemme på småpartiene fordi man er enig med dem, av taktiske grunner, eller for å bidra til å redusere diskrimineringen av hundretusenvis av velgere, bør man helst bo i Oslo – men alle stemmer, fra hele landet, er med på å bidra til et parti kommer over sperregrensen 

(Illustrasjonen over er fra holderdeord.no – fra før siden ble avviklet. Matrisen viser hvor likt disse partiene stemte i en gitt periode: SV/Rødt stemte 89 % likt, MDG/Rødt stemte 87% likt, og SV/MDG stemte 88% likt.) 

Et godt Oslovalg kan gjøre underverker for småpartiene: det kan få dem over sperregrensen. Oslo er diskriminert på mange måter, men for småparti-velgerne er det lettere både å få distriktsmandat og å stemme partiene over sperregrensen om man bor her. Man får ingen prvilegier, man er bare mindre diskriminert. Til gjengjeld har det vært umulig for velgere i det fleste andre området å få reell og rimelig uttelling for sine stemmer dersom de ikke har bodd i Oslo. Det er en av hovedgrunnene til at mange partier havner under sperregrensen og dermed taper mange mandater: deres velgere er utsatt for intens diskriminering i nesten hele landet.

NRK har i dag publisert tallene for de ulike valgdistriktene fra den såkalte ‘supermålingen’ – som er basert på 600 spurte fra hvert av de gamle 19 fylkene – 11400 spurte til sammen.  MDG er jo ikke noe sosialistisk parti – de er blokkuavhengige, men har erklært støtte til den rødgrønne fløyen ved dette valget. Alle tre har mye fokus på å utjevne forskjeller, og på miljø – selv om de ikke er enige i alt. De har allikevel stemt likt i rundt 80-90% av sakene som behandles på Stortinget.

Alle partiene i den rødgrønne fløyen har økt oppslutning siden 2017-valget, med unntak av Arbeiderpartiet. Sp har økt mest i prosentpoeng, mens Rødt har økt mest i prosent. Siden SV-R-MDG har en samlet oppslutning på 30.3%, og Oslo er Norges mest folkerike valgdistrikt, etterfulgt av Akershus. Valgresultatene i disse valgdistriktene er svært viktige ettersom det bor nesten 1,4 millioner mennesker i dem, sammenlagt. At SV-R-MDG får omtrent 30% av Oslo-stemmene og dessuten ser ut til å gjøre det bra Akershus, er gode nyheter for venstre- og miljøsiden. Verken sosialistene eller MDG er vel spesielt misfornøyd med at FrP bare får 6,8% i  denne målingen heller. 

SV-R-MDG ville fått i alt seks mandater basert på disse tallene, og de er dermed – i de sakene de er enige om – større enn både Høyre og Ap, som får fem hver. FrP, Sp og Venstre får ett Oslo-mandat hver i denne målingen, mens KrF og ‘Andre’ ikke får noen. 

På grunn av det høye folketallet i disse to valgkretsene vil Oslo-resultatet i stor grad påvirke den nasjonale mandatfordelingen. Det å få 30% i Oslo (omtrent 10% på hvert  av disse tre partiene) øker sjansen for å komme over den nasjonale sperregrensen – den som eksisterer i tillegg til sperredivisoren som reduserer muligheten for at småpartiene kommer inn på Stortinget. Dette gjelder selvsagt Venstre også, som dermed vil øke sjansen til å komme over sperregrensen i større grad om de gjør det bra i Oslo enn om de gjør det bra andre steder.

Er man i tenkeboksen, bor i Oslo, eller rett og slett i tvil om hva man skal stemme på, bør man ha alt dette i mente. Det å ikke stemme eller å stemme blankt oppnår man nemlig ingenting med – mens noen få stemmer ekstra til et av de etablerte småpartiene faktisk kan sørge for at de får det antall mandater, på landsbasis, som stemmeprosenten tilsier. 

Naturvernforbundets nye, omdiskuterte og noe… ‘forenklede’ kampanje må nok tas med en del salt, men den støtter i hvert fall ideen om at de tre partiene dette oppslaget handler om har en god del til felles.Neste  | Indeks |  Forrige