Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Denne siden (tenk deg om før du printer den ut – denne 'siden' er på 74 sider!) er under flytting. Den blir heretter å finne her:

Siste meningsmålinger før valget


Valgloven har demonstrert sin udugelighet nok en gang, og den sittende regjeringen har toppet det hele med å utsette behandling av Valglovutvalgets rapport til etter at det nye Stortinget har overtatt makten, og dermed sikret seg fire ekstra år med en svært diskriminerende valgordning. Våre sider om meningsmålinger  tar et derfor opphold fra å publisere meningsmålinger. Vi har nok  registrerte meningsmålinger for å  vise hvordan mandatfordelingen ikke stemmer overens med valgresultatet, valget er over, og Ap/Sp er godt i gang med å forsøke å danne en regjering som verken har støtte fra et flertall av velgerne eller mandatene. Både Sp og Ap har bestemt seg for overse hvor mange prosent hvert av partiene fikk på valgdagen, og påberoper seg et 'flertall' basert på skjevheter i valgloven som i i stor grad favoriserer nettopp Ap og Ap, i dette tilfellet på bekostning av mandatantallet til MDG og KrF.


Stortingsvalget  2021 – hva skjedde egentlig?

MDG 'kom til kort', skriver VG, men årsaken til at MDG ikke kom inn med de mandatene de hadde stemmer nok til å få var en kombinasjon sperregrensen, mye negativ presse i innspurten, og valglovens andre hindre – spesielt Norges måte å bruke fylkesgrensene på*.

VG skriver i dag at 'årets valg var muligens det nærmeste MDG kunne komme reell makt over den norske klimapolitikken. De kom til kort'. Om man hadde tatt med bare de relevante partiene når 4%-grensen skulle beregnes, ville MDG kommet over 4%-grensen med mellom 400 og 600 stemmer til. Man trenger omtrent 17 000 stemmer i snitt for å få inn ett mandat på Stortinget, men MDG og KRF manglet begge bare 4-5000 stemmer på å få fire mandater til – hver.

Ikke bare det, men med 3%-grensen som flertallet i valglovutvalget mener vi bør ha, ville MDG vært over sperregrensen i både 2017 og i år, og KrF ville fortsatt vært inne.

*Kombinasjonen av svært lavt folketall  og mange valgkretser gjør det nesten umulig for småpartiene å få inn distriktsmandater.


Gå til Stortingsvalget 2021: resultater

Siste meningsmålinger før valget

Valget er i gang!
Rødt SV MDG Ap Sp V KrF H FrP Andre 5 rødgrønne 4 blå Rødgrønne uten Sp Fire borgerlige + Sp Sp og Ap Ap, Sp og SV
Gjennomsnitt siste 5 målinger 5,5 9,1 5,0 24,6 13,5 4,3 3,8 18,7 11,8 3,3 57,7 38,6 44,2 52,2 38,1 47,2
Snitt 10 siste målinger 5,6 9,1 4,8 24,6 12,8 4,6 4,1 18,9 11,8 3,5 57,1 39,3 44,2 52,1 37,5 46,6
Snitt 15 siste målinger 5,6 9,1 4,9 24,3 13,1 4,5 4,1 19,1 11,4 3,9 57,0 39,1 43,8 52,2 37,4 46,5
Snitt 20 siste målinger 5,5 9,4 4,9 24,0 12,8 4,6 4,0 19,3 11,4 3,9 56,7 39,3 43,9 52,2 36,8 46,2

Se hele tabellen på Alle meningsmålinger i 2021Kantar for TV2 11. september 2021

Klikk på grafen under for å gå til TVs2 oppslag. Gå til Alle meningsmålinger for å se prosent-oppslutning.


Slik ville mandatfordelingen blitt basert på siste 2 dagers meningsmålinger

Siste målinger KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 4,5 3,9 18 12,4 26,6 11,1 5,9 9,9 4,2 96,5
Oppjustert % 4,66 4,04 18,65 12,85 27,56 11,50 6,11 10,26 4,35 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 8 7 32 22 47 19 10 17 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 8 2 32 22 48 20 11 18 8 169
10 feilplasserte mandater 0 −5 0 0 1 1 1 1 1 0

Fredag 10. september 2021


Tallene ser litt uvanlige ut: Venstre ville ha mistet 5 av sine mandater pga. valgloven (ikke uvanlig), mens alle de fem rødgrønne partiene ville fått et mandat for mye. Dette er en type mandatfordeling vi ikke har fått opp før. Beregningen av mandater med lik stemmerett er gjort slik vi pleier, mens den nåværende/utdaterte fordelingen er basert på pollofpolls.no sin side for mandatberegning. At alle de fem rødgrønne har fått for få mandater når man beregner differansen mellom en ideell og den eksisterende mandatfordelingen, betyr at Pollofpolls har beregnet det slik at at alle de rødgrønne ender opp med et mandat for lite, som jo kanskje vil være tilfellet akkurat denne gangen – men dette virker uansett pussig.

Tallene har blitt lett 'vektet' for å reflektere det at de ulike målingene er basert på et veldig ulikt antall spurte.


Et slikt valgresultat, basert på Pollfpolls' mandatberegning, ville ført til at Ap/Sp ville fått 37.3% av stemmene og 64 mandater. Ap/Sp/SV ville fått 47,6% av stemmene og 86 mandater (men stemmer nok til kun 83). De tre regjeringspartiene ville fått 26,4% av stemmene og bare 42 av 169 mandater. De fem rødgrønne ville hatt en naturlig maktovertak på 31 mandater, men ville i tillegg fått utdelt ti mandater for mye av valgordningen.


Som et eksperiment matet vi Pollofpolls' algoritme med et valgresultat der alle partier fikk 10,6% av stemmene. Da foreslo algoritmen at Frp, som eneste parti, skulle få 21 mandater mens Sp fikk 20, og Ap/Høyre fikk 19 hver. De andre stortingspartiene fikk 18.  


Det kan stemme at Sp får flere mandater enn Ap/H med samme antall stemmer, og at de fleste andre får en lavere prosent, men vi har sett flere ganger at P.o.p. sin algoritme ser ut til å gi FrP høyere prioritering enn valgordningen vår gjør.  


Grafen under viser i utgangspunktet bare tall for de fem minste stortingspartiene, men du kan aktivere/deaktivere partiene i en hvilken som helst kombinasjon.

Ipsos for Dagbladet 9. september

Skrekktall for Erna, skriver Dagbladet

Siste meningsmåling 7. september:

Ap/Sp/SV får 86 mandater, men har bare stemmer nok til 82

Dermed får Ap mandater nok til den regjeringen sammen med Sp som Sp ikke ønsker


Klikk på grafen for å gå til TV2s oppslag

Kantar for TV2 7. september 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 4,3 4,8 18,6 11,1 23,8 13,8 6,2 8,9 5,0 96,5
Oppjustert % 4,46 4,97 19,27 11,50 24,66 14,30 6,42 9,22 5,18 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 8 33 19 42 24 11 16 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 8 32 18 45 27 10 14 8 169
12 feilplasserte mandater 0 0 −1 −1 3 3 −1 −2 −1 0

Noen kommentarer


– Ap/Sp får 72 mandater, men har bare stemmer nok til 66

– Ap/Sp/SV får 86 mandater, men har bare stemmer nok til 82

– Ap, Sp og SV med støtte fra  Rødt ville fått 52,7% og 93 mandater uten å jukse, men ville fått utlevert 96 mandater pga. valglovens skjevfordeling

– Ap, Sp, og SV med støtte fra MDG ville fått 51,5% som tilsier 91 mandater, men ville få utlevert 94

– Siden Ap og Sp virker mer interessert i å samarbeide med de to borgerlige sentrumspartiene, er en slik koalisjon muligens mer sannsynlig enn at Ap vil samarbeide med MDG/R

– Dette er en av de målingene der MDG/SVR (20,1%) er større en Høyre (18,6%), men Høyre ville fått flest mandater

– Ap gjør det bra og har sin beste TV2-måling siden juni, og får i tillegg 3 mandater de ikke skulle hatt

– Sp ligger 10 prosentpoeng under Ap, men får også tre mandater for mye

– To mikropartier, De Kristne (1,0%) og Demokratene (1,1%) skiller seg ut

– Alle stortingspartiene er over sperregrensen, men vi får allikevel 12 feilplasserte mandater

– FrP og Høyre får begge ett mandat for lite

– Rødt, SV og R får 4 mandater for lite

– De fem rødgrønne vinner 104-65, men burde ha vunnet 102-67 men en rettferdig valglov

– Antall bortkastede stemmer er over 100 000 på grunn av alle stemmesedlene som ikke påvirker valgresultatet

– Det kommer i alt 6 ikke-folkevalgte inn på Stortinget, alle fra Ap eller SpAntall spurte: 2184

Tidsrom: 2-7 september


Ny meningsmåling:

Aftenposten tirsdag 7. september 2021

KrF og Venstre blir frarøvet hele 9 mandater, som unødig svekker en allerede svekket fløy

Meningsmåling 7. september 2021: Aftenposten

Rykende fersk meningsmåling fra Aftenposten tirsdag 7. september 2021. Klikk på faksimilen over for å gå til Aftenpostens oppslag.

Norstat for Aftenposten 7. september 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 3,4 3,6 18,5 12,4 23,9 14,3 5,2 8,6 5,4 95,3
Oppjustert % 3,57 3,78 19,41 13,01 25,08 15,01 5,46 9,02 5,67 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 7 33 22 42 25 9 15 10 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 2 34 23 44 28 10 16 10 169
16 feilplasserte mandater −4 −5 1 1 2 3 1 1 0 0


Med to partier under sperregrensen blir det mange feilplasserte mandater, 16. i alt.

– KrF og Venstre blir frarøvet hele 9 mandater, som unødig svekker en allerede svekket fløy

– Høyre og FrP får begge ekstramandater, som jo er en trøst for den borgerlige fløy, men ikke noe å rope hurra for verken for KrF, V eller tilhengere av lik stemmerett for alle.

– I kjent stil får både Sp og Ap for mange mandater, og atter en gang får det minste av de store partiene flest snik-passasjerer: Senterpartiet får tre mandater for mye.

– Begge sosialistpartiene får ekstramandater som har sitt opphav i å ville holde venstresosialister nede, mens MDG blir det eneste partier som opplever samsvar mellom oppslutning og mandatantall: de får 10 mandater.
Meningsmåling:

Kantar for TV2 6. september 2021

Kantar for TV2 6. september 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 4,1 4,7 19,4 10,9 23,3 14,0 5,6 9,5 4,7 96,2
Oppjustert % 4,26 4,89 20,17 11,33 24,22 14,55 5,82 9,88 4,89 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 8 34 19 41 25 10 17 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 7 36 17 43 27 9 15 8 169
12 feilplasserte mandater 0 −1 2 −2 2 2 −1 −2 0 0

Noen kommentarer:

Ap + SV + Sp får bare 46,8%, og knappest mulig mandat-flertall (85) fordi både Ap og Ap får to mandater for mye.  En

Ap/Sp/SV kan få velgerflertall med R eller MDG

Støres favoritt-trio kan få velgerflertall med Venstre eller KrF

Ap/Sp alene er langt unna både mandatflertall og velgerflertall

De tre regjerings-partiene får bare 28,2% og 50 av 169 mandater

En sentrumsregering med Ap, Sp, Venstre og KrF får 46,1% og 84 mandater

En Ap/SV/Sp-regering som også har med enten Venstre eller KrF får velger- og mandat-flertall


Kantar for TV2 6. september 2021 % 👍 Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎 Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 57,1 101 102
Fire borgerlige 39,1 68 67
Ap + Sp 37,3 66 70
Ap + Sp + SV 46,8 83 85
Ap + SV + Sp + R 52,4 93 94
Ap + SV + R 38,4 68 67
Ap + SV + R + MDG 43,1 76 75
Ap + SV + Sp + MDG 51,5 91 93
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,2 49 50
Fire borgerlige + MDG 43,8 76 75
Ap + SP + V + KrF 46,1 81 84
Ap + Sp + SV + V +Krf 55,6 98 99
Ap + Sp + SV +V 51,5 91 92
Ap + Sp + SV + KrF 50,9 90 92
H + V + KrF + Sp 42,2 74 77
H + V + KrF + Sp + MDG 46,9 82 85
SV + Rødt + MDG 19,8 35 32
De fem rødgrønnes maktovertak 33 35
V, FrP, Rødt og SV taper taper −6
H, Ap og Sp får 6 mandater for mye 6
Unødvendig fløy-ubalanse 2
Andel feil-plasserte mandater 7,1 %
*Bortkastede stemmer −106 506
*Antall ikke-folkevalgte 6
*Antall stemmesedler som er 'alterert av valgloven' 213 012
Andre 3,8

Faksimile fra Dagbladet/BørsenSV/Rødt/MDG får 38.4% – mer enn dobbelt så mye som summen av Ap og Høyres oppslutning

FrP havner såvidt over sperregrensen, Senterpartiet er nede i 7.5%

Denne undersøkelsen er ikke med i våre andre tabeller, siden den ikke gjelder folk flest, men folk med høyere utdanning (mastergrad eller høyere). Ved forrige valg stemte rundt 60% av Akademikernes medlemmer på enten Ap eller Høyre, men nå er den samlede oppslutning for Ap/H 35.6%.

Det at denne meningsmålingen ikke er en del standardmålingene er også årsaken til at den ble publisert først i dag (6/9).

Respons Analyse for Akademikerne 4. september 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 2,4 9,1 19,3 4,3 16,6 7,5 8,5 15,1 14,8 97,6
Oppjustert % 2,46 9,32 19,77 4,41 17,01 7,68 8,71 15,47 15,16 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 4 16 33 7 29 13 15 26 26 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 16 34 8 30 13 15 26 26 169
6 feilplasserte mandater −3 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Kantar for TV2

5. september 2021


Publisert 5. september. NB: Korrigert 6.september

Kantar for TV2 5. september 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 3,6 4,6 20,5 10,0 23,4 14,0 5,4 9,4 4,3 95,2
Oppjustert % 3,78 4,83 21,53 10,50 24,58 14,71 5,67 9,87 4,52 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 8 36 18 41 25 10 17 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 8 37 18 43 27 9 16 8 169
10 feilplasserte mandater −3 0 1 0 2 2 −1 −1 0 0

Slik ser det ut for mikropartiene på denne TV2-målingen:

Pensjonistpartiet: 0,6%.

Kystpartiet: 0,4%

Partiet de Kristne: 0,7%

Liberalistene: 0,4 %

Industri og næringspartiet: 0,4%

Demokratene: 1,6%

Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 2. september 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 3,6 5,5 20,1 11,5 23,2 12,6 4,6 10,4 4,9 96,4
Oppjustert % 3,73 5,71 20,85 11,93 24,07 13,07 4,77 10,79 5,08 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 10 35 20 41 22 8 18 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 10 36 20 42 22 8 19 9 169
6 feilplasserte mandater −3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Kantar for TV2 2. september 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 4,3 4,8 21,2 9,0 23,2 12,4 5,1 9,5 5,0 94,5
Oppjustert % 4,55 5,08 22,43 9,52 24,55 13,12 5,40 10,05 5,29 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 8 9 38 16 41 22 9 17 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 8 38 16 43 23 9 16 9 169
6 feilplasserte mandater −1 −1 0 0 2 1 0 −1 0 0Det er 1/9, og tre september-målinger har allerede blitt publisert:


Norstat for Vårt Land 1. september 2021 (968 spurte)

Kantar for TV2 1. september 2021 (1200 spurte)

Norstat for Aftenposten 1. september 2021

Klikk på lenkene for mer informasjon.Oppsiktsvekkende god mandatfordeling

Vi kommer tilbake med mer informasjon, men aller først – og mest interessant – her er snittet av disse tre meningsmålingene. Siden alle partiene er over sperregrensen blir skjevfordelingen redusert, så denne gangen er det bare to feilplasserte mandater.

Snitt av tre første septembermålinger 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 4,2 4,7 20,0 11,2 23,4 11,9 5,1 10,1 5,2 95,8
Oppjustert % 4,38 4,91 20,88 11,69 24,43 12,42 5,32 10,54 5,43 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 8 8 35 20 41 21 9 18 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 8 35 20 42 21 9 18 9 169
2 feilplasserte mandater −1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Med et slikt valgresultat ville de fem rødgrønne fått  99 mandater, mens de fire borgerlige ville fått 70 – et mandatovertak på 29 mandater.


Ap og Sp ville fått ialt 70 mandater (samme antall som de fire borgerlige tilsammen), og vært langt unna et flertall alene. Selv med SV er totalantallet mandater bare 81, mens 85 mandater er nødvendig for flertall. En kvartett med disse tre og Rødt gir 90 mandater, og om man erstatter Rødt med MDG får man akkurat samme tall. Har man bare et minimum av respekt for at en regjering bør ha et folkeflertall i ryggen, må altså Rødt eller MDG med i regjeringen, med mindre man vil vurdere samarbeide med Venstre og/eller KrF i stedet. Men en så demokratisk mandatfordeling som dette, vil store avgjørelser uansett tas av et stortingsflertall som i stor grad gjenspeiler velgernes synspunkter.


For å oppnå en såpass rettferdig mandatfordeling er det nødvendig at alle disse småpartiene kommer over sperregrensen – atter en grunn til at tvilerne, sofavelgerne og de som er på 'vandring' seriøst bør vurdere å stemme opp det småpartiet man har mest sansen for.


En viktig sideeffekt av at alle disse partiene kommer over sperregrensen er at de alle blir 'jevnet ut' for, og dermed er det ingen eller få utjevningsmandater å dele ut til de største partiene. De vil med andre ord omtrent ikke blitt overrepresentert. Med en god valgordning og en slik (automatisk) mandatfordeling, burde det være rom for en manuell vurdering av situasjonen – for å sjekke at alle velgere er så likt representert spm mulig. Ved å gjøre som man gjør i en del andre land – som ikke bare 'oppover', slik vi gjør, men også 'nedover', burde man tatt et mandat fra Ap og gitt til KrF.

SEPTEMBER

AUGUST

Siste meningsmåling 29. august 2021:

MDG/SV/R får 22.4% (39 mandater)

Arbeiderpartiet får 22.6% (42 mandater). Ap og Sp får tilsammen fire mandater det ikke er dekning for i valgprosenten  – men allikevel er Ap, SV og Sp uten flertall

Faksimilen over er fra TV2

Rødt (7.2%) og SV (10.2%) gjør det spesielt godt på dagens TV2-måling.

Sosialistene får tilsammen  17.4%, som er mer enn en dobling siden 2017-valget. Den gang fikk sosialistene 8,4% og Frp fikk 15.2%.  Nå kan det nærme seg en helt omvendt situasjon.

Fakta.no sin trend-beregning (se graf øverst på siden) er et gjennomsnitt av siste fem ukers meningsmålinger, og der får R/SV i alt 14.0%, som fortsatt er bra tall.

De nåværende tre borgerlige regjeringspartiene får bare 46 mandater på denne valgmålingen, og KrF – det stortingspartiet partiet som muligens har vært er minst interessert i å redusere sperregrensen – er også det eneste av disse partiene som havner under den. Tilsammen mister de borgerlige hele 22 mandater, hvorav fem blir borte fordi KrF havner 0.2 prosentpoeng under 4%-grensen. Om man hadde beregnet 4%-grensen med utgangspunkt i 'prosent av relevante stemmer', ville KrF vært 0.03 pp under sperregrensen. Det at de mister 5 mandater har samme valgfusk-effekt som om noen hadde fjernet cirka 90 000 av partiets stemmesedler fra valgurnene.

Sp og SV får utdelt ekstramandater, som vanlig – to til hver. At dette skjer selv når Sp bare får11,5% er interessant. FrP, som har nesten samme oppslutning som Sp, mister et mandat, noe R også gjør.

Hvert eneste av disse 10 feilplasserte mandatene (fem for mange til Ap, H og Sp – det er de som alltid pleier å få for mange mandater, og 5 for få til KrF. Frp og R) kan selvsagt komme til å endre flertallet i  avstemninger på Stortinget.

Dessverre finnes det ikke tegn til intelligent liv når det gjelder hvem som vinner og taper mandater – selv om hvert av disse mandatene i realiteten kan velte en avstemning i vårt parlament. Husk å stem på et parti som vil avskaffe så mye som mulig av skjevhetene i valgordning, fordi vår valglov på sett og vis er viktigere enn stortingsvalgene våre. Et 'feilslått valg' kan gjøre alvorlige endringer i neste stortingsperiode, men en urettferdig valglov kan ødelegge utfallet av valg i 20-25 år framover.

Kantar for TV2 29. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 3,8 4,4 19,2 11,8 22,6 11,5 7,2 10,2 5,0 95,7
Oppjustert % 3,97 4,60 20,06 12,33 23,62 12,02 7,52 10,66 5,22 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 8 34 21 40 20 13 18 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 8 35 20 42 22 12 18 9 169
10 feilplasserte mandater −3 0 1 −1 2 2 −1 0 0 0

Mikropartiene pr. 19. august. Kilde: TV2


↑ Ny meningsmåling 29. august 2021↑

  Oppdatert torsdag 29 august 2021 kl. 22.31

Ipsos for Dagbladet 26. August 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 2,6 3,4 20,0 12,5 23,6 12,5 4,6 9,7 6,3 95,2
Oppjustert % 2,73 3,57 21,01 13,13 24,79 13,13 4,83 10,19 6,62 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 6 36 22 42 22 8 17 11 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 2 37 23 44 23 9 18 12 169
16 feilplasserte mandater −4 −4 1 1 2 1 1 1 1

Oppdatering 27. august: Vidar Kleppe (Demokratene) kommer inn med et mandat takket være stor støtte i hjemfylket. Se kommentar nederst i oppslaget.

Dagens siste av tre meningsmålinger er i likhet med de 70 nasjonale meningsmålingene vi har sett så langt i 2021 godt egnet som bakgrunns-tall for spørsmålet man er man til å spørre seg om når valgordningen skal diskuteres på Stortinget etter valget:

Vil vi virkelig, som nasjon, ha en valglov som tillater tilfeldigheter, detaljer, taktisk stemming og selve cocktaileffekten i valgordningen å endre mandatfordelingen i vårt parlament, dersom dette kan unngås? Trenger vi noen som helst grad av av 'You're fired!", stol-leken eller "Hvem skal ut?" i norsk valgordning – eller har vi nok med det naturlige innslaget av usikkerhet som naturlig følger med et valg?

Det er ingen, som med hånden på hjertet, vil ta en titt på denne eller noen av de andre målingene, og konkludere med at "Dette er akkurat den mandatfordelingen vi burde ende opp med på bakgrunn av de prosent-tallene vi har".

Dette er nok en av de målingene hvor ikke et eneste av partiene får det antall mandater stemmeprosenten tilsier:

– MDG, R og SV får alle ett mandat for mye, som det ikke er noen grunn til at de bør få.

– KrF/V, som tilhører den tapende fløy og dermed allerede ligger dårlig an, mister 8 av sine 11 mandater.

Høyre og Frp får et slags 'styringstillegg' på to mandater, men ekstramandater til opposisjonen gjør det bare mer vrient for velgerflertallets representanter å gjøre sin jobb. Dette veies i begrenset grad opp av at V/KrF har tapt 8 av sine mandater, men 'two wrongs doesn't make it right'. Ap, som har gjort det bra og er største parti får to ekstramandater, selv om de allerede har mange som kan tale Ap-velgernes sak på Stortinget. Sp får ett mandat for mye.

Det er to mulige velgerflertall: Ap, SV, Sp og R får 50,4% (94 mandater), mens Ap, SV, Sp og MDG får 52,1% (97 mandater) – i tillegg til en løsning basert på alle fem rødgrønne, som ville fått 56,7% (106 mandater) av velgerne bak seg. For en valgseier for venstresiden! Men nei, Trygve og Jonas har mange de ikke vil leke med, og Trygve vil bare leke med Jonas. Ordet barnehage, sånn litt før alle blir hentet, dukker opp i bevisstheten.

Disse fem partiene har fått til en historisk valgseier og har 1,7 millioner velgere i ryggen. De hadde et overtak på 0,5 prosentpoeng i 2017, nå er forspranget 36 ganger så høyt, men Trygve vil ikke være med hvis han ikke får vilja si, og Jonas sier at det bare er to av disse fem ha med på denne festen.

De tre regjeringspartiene har til sammenligning støtte fra 26% av velgerne, omtrent halvparten av det antallet velgere som stemmer på de fem rødgrønne.

I tillegg til et naturlig mandatovertak på 36 mandater, ender de fem partiene opp med 12 mandater for mye – dette er bursdag og lotto-gevinst på en gang, men hovedpersonene slipper ikke andre til, selv ikke Jonas, som egentlig er en grei fyr som 'aldri lukker dører' og mener at 'alle skal med'. Jonas lukker to dører, Trygve lukker 3.

Hadde dette vært et klasserom – på en ikke så god skole fra den tiden da hovedpersonene vokste opp, ville de kanskje fått beskjed om å gå på gangen om de aktivt holdt andre utenfor 'leken'.

Noe av problemet er kanskje at Sp kanskje ble litt overrasket og litt for entusiastisk de tre ukene Sp var størst i vinter. Hadde ikke det skjedd, og Sp hadde ligget der de i snitt har ligget de siste 40 årene (på 7-8%) ville selvsagt Sp sagt ja til å bli med i regjeringen – selv om det også betød at SV skulle med.

På de 7 av de siste ti valgene har Sp ligget på 6-7%. Fortsetter Sp med sin nei-holdning mot alle andre enn Ap, til klare svar på om neiet til SV er absolutt eller mer nei til å delta i debatter, kan de risikere å havne tilbake på godt under 10%. Senterpartiet – som også er et bondeparti i et land med bare 50 000 årsverk  i landbruket – kan risikere å bare få stemmer fra denne næringen om deres 'Nei til alle andre enn Ap' fortsetter. Riktignok er Støre gift med  Trygve Slagsvold Vedums tremening, og Støre har tre barn som heter Slagsvold – men det kvalifiserer ikke  Støre og Vedum til et eksklusivt duo-løp.

Ap er dessuten Senterpartiets nærmeste konkurrent i kampen om å være Norges egentlige og reelle sentrumsparti. De stemmer ofte svært likt Høyre, mange på venstresiden anser Ap som et borgerlig parti. Der er mer i sentrum enn de er på venstresiden.  

Det er for sent å slutte mens leken er god, med Trygve og Sp bør prøve å hente seg inn igjen. Dessuten kan Ap  umulig overse noe som ikke er et parti, og ikke en fløy, men en maktkonsentrasjon: MDG, SV og R kan jo, enten de andre partiene liker det eller ei, være på vei til å bli permanent like store som Høyre og Ap.

Akkurat denne gangen er SV/MDG/R større enn Høyre, og  3 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet.


Oppdatering 27. august: Selv om mandat-tallene som har blitt offentliggjort (av pollofpolls.no) om denne målingen ikke forteller om det, og det heller ikke gikk fram av de offentlige tallene hvordan prosentfordelingen til mikropartiene var, viser det seg at Demokratene kommer inn med ett mandat på denne målingen. Et raskt overblikk tyder på at dette mandatet erstatter et av Høyres mandater. Les mer: Mot valgsjokk for Vidar Kleppe

Gjør Vedum og Støre det unødig vanskelig for seg selv?

Etter dagens DN-valgmåling fortalte Vedum til avisen 'selvfølgelig' kommer ikke Sp og MDG til å sitte i regjering sammen. Ap har sagt at det er uaktuelt å sitte i  regjering med MDG. Rødt vil vel egentlig ikke i regjering. Vedum vil heller ikke i regjering med SV. Kristne Støre har tidligere invitert KrF over til sin egen fløy, "der de hører hjemme". Både KrF og Venstre ymter nå en viss interesse for et samarbeide med 'den andre siden'.

Les videre i vår valgblogg: Lederegenskaper: er Støre og Vedum inkluderende nok?

Norstat for Dagens Næringsliv 26. August 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 3,3 4,9 20,0 11,3 26,2 12,0 4,9 8,0 5,7 96,3
Oppjustert % 3,43 5,09 20,77 11,73 27,21 12,46 5,09 8,31 5,92 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 8 36 20 46 21 8 14 10 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 9 36 20 49 21 8 14 10 169
8 feilplasserte mandater −4 1 1 0 3 0 0 0 0 0
Respons Analyse for VG 26. August 2021 KrF V H FrP Ap Sp R SV MDG Sum
% 4,4 4,5 21,1 9,4 26,6 11,9 5,3 6,7 6,7 96,6
Oppjustert % 4,55 4,66 21,84 9,73 27,54 12,32 5,49 6,94 6,94 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 8 8 37 16 46 21 9 12 12 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 7 37 16 50 21 9 11 11 169
10 feilplasserte mandater −1 −1 0 0 4 0 0 −1 −1 0

Andre partier:

Pensjonistpartiet, 0,2%.

Kystpartiet: 0,1%

De Kristne: 0,6 %.

Liberalistene:0,2 %.

Industri- og næringspartiet: 0,3 %.

Helsepartiet: : 0,2 %

Demokratene: 0,9 %.

Fersk meningsmåling 25. august

Hva kan Senterpartiets nye og gode (men mye lavere enn tidligere) nivå skyldes?

Sp får 11.2% denne gang, men den glidende-snitt-utjevnede kurven sier 14.7%.  Kombinasjonen av at Sp vil ha Vedum som statsminister kombinert med at kandidaten selv har vært unnvikende på dette med SV-samarbeide og  ikke har villet stille i visse intervjuer/debatter kan være noe av årsaken.

Men det er nok to grunner til som er viktigere. Den ene er at Sp allerede tidlig i valgkampen nærmest startet en kampanje mot et av de tre partiene som utgjorde den første rødgrønne regjeringen viser tegn på en mindre inkluderende og raus statsminister enn man er vant til, uansett fløy.

Kantar for TV2 25. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,7 4,8 20,5 10,7 22,4 11,2 6,3 9,9 5,3 94,8
Oppjustert % 3,90 5,06 21,62 11,29 23,63 11,81 6,65 10,44 5,59 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 9 36 19 40 20 11 18 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 9 38 19 42 20 11 18 9 169
8 feilplasserte mandater −4 0 2 0 2 0 0 0 0 0

I tillegg har jo så og si alle noe å tjene på at Sp ikke blir for store.

– SV (og R/MDG) vil jo helst ha en samarbeidspartner som ikke IKKE vil ha dem som samarbeidspartner.

– Ap vil he en treparti-regjering,  og om Sp hadde fortsatt sin oppadgående trend fra rundt nyttår, ville de kunne stille flere krav. Nå er de nede på 11-tallet sammen med FrP, mens SV/MDG/R-faktoren er høy på målinger. Denne gang har de en oppslutning på 21.5%, og er større enn Høyre og omtrent dobbelt så store som FrP. Ap ligger bare 0.9 pp over de røde og grønne. De grønn-røde har bare to mandater færre enn Ap om vi hadde hatt fullt demokrati, men Ap får to ekstramandater av den defekte valgordningen  de selv fikk gjennom  for en del år siden.

– De borgerlige vil ikke ha en rødgrønn regjering i det hele tatt, og Sp kunne gjort denne fløyen veldig mye større enn den allerede ser ut til å bli om ikke Sp hadde havnet på nesten halvparten av toppnivået på målinger i vinter.

– Miljø/klima-entusiaster flest vil verken ha FrP eller Sp . Det er spesielt dårlige tider for klimafornektere.

– Noen er også urolige for å gi Sp sin stemme dersom de tar med seg dette stemme- og mandat-tallet inn i et borgerlig  samarbeid etter valget.

– Nyhetene – og miljøorganisasjonene – er visst heller ikke på Senterpartiets side.

– Mange journalister har sympatier for nettopp de partiene som Sp vil holde unna regjeringen.

Det hele blir litt sånn som det er med arealfaktoren: De fleste i Senterparti-sterke valgdistrikter taper politisk makt via denne 'Bondeparagrafen 2.0', ettersom den øker antall Sp-mandater på Stortinger, særlig om de nærmer seg  20% – men de fleste i disse fylkene stemmer jo ikke på FrP.

Senterpartiet har mye å fare med når det gjelder desentralisering og har jo faktisk et poeng når det gjelder at mange med dårlig råd vil slite dersom diesel og bensin blir dyrere i områder der det er dårlig med kollektivtransport, og de møter ikke motpartens hovedargument – det at høyere priser er ett av de få midlene man kan bruke for å være sikker på å få resultater.  Og siden Sp fortsatt er et slags bondeparti, og vi har under 40000 bønder i Norge, er det kanskje ikke mange nok som vil vær 'nær' Vedums budskap.  

På høyresiden ligger sitter tre av partiene stille i båten, mens Venstre nyter godt av økt miljø/klimafokus.

Andre-andelen er  på over 5 prosent, men nesten alle avisene som bestiller meningsmålinger holder disse tallene for seg selv. Det lønnes seg nok spesielt for høyresiden som planlegger sin taktiske stemming grundig i hvert eneste fylke.  

De aller minste partienes oppslutning 25. august 2021 – i følge TV2-måling

Mikropartiene – tall fra TV2 25. august

Faksimile fra TV2


Meningsmåling 24. august:

MDGs beste måling noensinne


Sentio for Nettavisen 24. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,9 3,8 19,1 9,8 23,9 13,2 5,4 8,8 7,2 95,1
Oppjustert % 4,10 4,00 20,08 10,30 25,13 13,88 5,68 9,25 7,57 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 7 34 17 42 23 10 16 13 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 36 18 45 25 10 16 14 169
18 feilplasserte mandater −4 −5 2 1 3 2 0 0 1


Gå til Meningsmåling stortingsvalg: Sentio for Nettavisen 24. august 2021


Faksimile fra Aftenposten 23. august 2021

Flertall for de rødgrønne, også uten  Senterpartiet

KrF og Venstre er under sperregrensen. Rødt og MDG er ikke bare over sperregrensen, men selv med sin oppslutning på 4-5% får de begge ett mandat for mye

Men det kan komme overraskelser: det er over 4% av stemmene det ikke er oppgitt resultater for. Uansett blir høstens valg blir et miljø/klimavalg, og det er med på å svekke oppslutningen til Sp og Frp. Verken Frp eller Sp ligger spesielt godt an på Naturvernforbundets partiguide, og de er selvsagt heller ikke med på det dagsferske Forfatteroppropet: Stem for naturen!.

Det er kun et parti som får det antall mandater velgerne vil at de skal ha denne gangen – SV. Senterpartiet er det partiet som kommer klart best ut av valgordningen straks de nærmer seg 20-tallet, men nå har de dalt til 12,8%, og får bare ett mandat for mye, mens Ap får tre gratisbilletter. Vårt nettsted er vel det eneste som har sammenlignet mandatfordelingen slik den fortoner seg i stort antall meningsmålinger og valg (inklusiv alle årets meningsmålinger) med det den ville blitt dersom alle stemmer var verdt like mye, og det ser alt annet enn pent ut. Valgloven oppfordrer i praksis til taktisk stemming, og dessverre avgjøres mange valg avgjøres med en kombinasjon av tilfeldigheter, taktiske stemmer og en ellevill valgordning. Pass på å stem riktig, og om mulig – på en måte som motvirker all diskrimineringen i valgloven.

Norstat for Aftenposten 23 august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,6 3,8 18,9 10,5 26,8 12,8 4,7 9,5 5,3 95,9
Oppjustert % 3,75 3,96 19,71 10,95 27,95 13,35 4,90 9,91 5,53 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 7 33 19 47 23 8 17 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 35 19 50 24 9 17 10 169
16 feilplasserte mandater −3 −5 2 0 3 1 1 0 1 0


Fersk TV2-måling 22.august:

SV er større enn FrP, det er flere sosialister enn senterpartister, og MDG er større enn Venstre. Høyre og MDG/SV/R er jevnstore. Men det er en liten elefant i rommet: 'Andre' får 7%

MDG-SV-R er det fortsatt nest største 'partiet', men mye kan endres på kort tid. Om R/MDG havner under 4%-grensen, mens KrF/V, takket være taktikkeri fra Høyre-velgere havner over, burde flere på venstresiden ha tenkt som Høyre, og stemt taktisk på sine minste støttepartier. Dette er spesielt viktig dersom 'Andre'-partiene får mandater på den borgerlige siden, for selv ett eneste mandat til eksempelvis Demokratene kan potensielt skape et 50/50-forhold mellom de to hovedfløyene i avstemninger, eller neste gang det blir jevnt løp mellom fløyene.   Midlertidig løsning: det må stemmes taktisk på småpartier på begge sider for å eliminere den diskriminerende (og lotteri-aktige) effekten av vår antikvariske valglov. Permanent løsning: Følg grunnlovens §98, og innfør en valglov som gir alle velgere lik grad av stemmerett.

Over: Faksimile fra TV2

TV2 Kantar 22 august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,4 4,4 19,7 9,3 22,7 13,0 5,9 9,5 5,1 93,0
Oppjustert % 3,66 4,73 21,18 10,00 24,41 13,98 6,34 10,22 5,48 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 8 36 17 41 24 11 17 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 8 36 17 43 26 11 17 9 169
8 feilplasserte mandater −4 0 0 0 2 2 0 0 0 0

MDG/SV/R: 37 mandater.  Sp får 26 mandater takket være to blindpassasjerer, de har stemmer nok til 24.

TV2s mandatberegning er misvisende. Om man går på Pollofpolls' mandatfordelings-side og legger inn disse prosenttallene, får 'Andre' 10 mandater, som de ville ha gjort om de var ett parti. Den gamle varianten av rødgrønt; Ap, SV og Sp får knapt flertall i følge TV2, men en elefant er en elefant selv om den er liten. Det har aldri skjedd at Andre har fått 7 prosent uten å få ett eneste mandat – det TV2 burde gjort, var å oppgi en mandatberegning der man tok  Andre-partiene med i betraktning.

Med et så høyt Andre-tall som 7% blir dette ren spekulasjon. Uansett bør man huske at i en av målingene i sommer  fikk Demokratene 3,1%, som ville sikret dem bare ett mandat. Nå er andre-gruppen dobbelt så stor. Denne målingen er basert på bare 992 spurte og langt færre respondenter, så tallene bør uansett ikke tas så alvorlig – men de illustrere en av overraskelsene som kan dukke opp 13. september.

Det at vi har tall fra en stor Andre-gruppe som TV2 muligens bare deler med noen få, kan i stor grad påvirke utfallet av taktisk stemming. Legger man sammen tallene for lojalitet, oppslutning pr. fylke, hvilken retning hvert av partiene ser ut til å ha over tid med detaljerte opplysninger om Andre, vil taktiske velgere på høyresiden, som tradisjonelt er mye bedre forberedt og grundige enn de på venstresiden, vite hvilket fylke de bør stemme taktisk i – og  hvordan de skal stemme taktisk for best mulig å gi høyresiden en mulighet til å komme seg rundt sperre-effekten av grensene mellom valgdistriktene, av sperregrensen selvsagt, av arealfaktoren og 'sperredivisoren' (sperregrensen for distrikts-mandatene, det såkalte delingstallet/'styringstillegget').

Velgere på venstresiden har noen ganger har blitt oppfordret til å  stemme taktisk på SV (som ville være en fatal feil i 2021: det ville gi massiv hjelp til de borgerlige fordi den rødgrønne siden ville kunne reduseres med minst 12 mandater fra Rødt og MDG). I et tilfelle vet vi at SV sto bak en slik kampanje, for Kristin Halvorsen initierte den. I 2017 førte en tilsvarende kampanje kanskje til at de rødgrønne tapte valget. Ettersom Rødt og MDG havnet under sperregrensen, som kostet de ikke-borgerlige 6 mandater,. Dette førte til at de borgerlige i stedet fikk et mandatovertak som ikke stemte med folkeviljen: 87/81 i stedet for 85/84. Dette endret Norges kurs totalt i september 2017 – eller rettere: valgloven gjorde det, kombinert med nøyaktig taktisk stemming fra Høyre-velgere – parallelt med at svært få fra Ap stemte taktisk på R eller MDG det året for å matche effekten av Høyres taktiske Venstre-stemmer.

TV2 Kantar 22 august 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 36,8 % 56,2 % 93 %
Oppjustert % 39,57 % 60,43 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 67 102 169
Mandater (basert på gammel løsning) 64 105 169
Valgloven tar/gir mandater −3 3

Et stort 'andre'-parti på høyresiden kan bli en 'september surprise'. Selv om et borgerlig parti hadde fått hele ti mandater, ville de rødgrønne hatt en overtak. 10 ekstramandater til de borgerlige ville gitt dem 74 mandater i stedet for 64, og hvis R og MDG havner over sperregrensen på valgdagen mens minst et av de borgerlige småpartiene havner under, er de rødgrønne nok fortsatt trygge.

Ikke desto mindre: det er i situasjoner som denne at lotteri-effekten som er bakt inn i valgloven kan gjøre stor skade – uansett om de borgerlige eller rødgrønne er størst. Vi har sett også i år at det kan skje relativt store endringer på kort tid: dersom tallene for Sp er riktige, har de mistet mye av sin oppslutning de siste månedene. Om mye mindre endinger enn de Sp har opplevd dukker opp for R eller MDG, og taktikkeriet på høyresiden slår til på sitt 'beste' og får KrF og V over sperregrensen, kan resultatet bli helt annerledes enn denne meningsmålingen foreslår – særlig i kombinasjon med om en del uventede mandater dukker opp til et eller flere minipartier som ikke støtter den rødgrønne side. Om begge de rødgrønne små ryker under sperregrensen, og begge de borgerlige kommer over – kombinert med en stor, borgerlig-vennlig representasjon av overraskende nykommere, står mye på spill. I en sånn situasjon kan det komme til å friste Vedum til en prat med høyresiden de så lenge var en del av.

Kortsiktig løsning for de rødgrønne, for å være på den sikre siden: noen på venstresiden må tenke mer taktisk, og som Høyre gi de minste partiene taktiske stemmer. 2500 nye medlemmer til MDG hjelper den rødgrønne siden (siden MDG ikke vil støtte H/Frp), og bare noen få stemmer kan gjøre stort utslag, men det som ser sikkert ut nå kan være usikkert om kort tid.

Kortsiktig løsning for de borgerlige: sørg for å få flere stemmer til KrF, V eller det/de av småpartiene som kan få en støttende rolle for de borgerlige i en eventuell september-overraskelse. Jan Bøhlers nye bok kan muligens svekke Aps oppslutning noe. Vedum holder seg nok for redelig til å skifte side rett etter valgdagen. Men sperregrense-problematikken kan fortsatt koste venstresiden mye, samtidig som høyresiden vil styrkes av at de mest relevante støttepartiene kommer over sperregrensen. Solberg håper nok på R/MDG under grensen, KRF/V over, samt noen overraskende ikke-rødgrønne mandater som dukker opp fra intet på valgnatten.

Langsiktig løsning for begge sider: Endre valgloven snarest mulig, slik at alle stemmer teller like mye. Da får alle partier nøyaktig det antall mandater de har stemmer nok til, og verken den ene  eller andre fløy vil oppleve frustrasjonen over at de fikk flest stemmer, men mistet mandat-flertallet om dermed 'makten'.


Ny meningsmåling 19. august:

27 dager til valget: de minste stortingspartiene blir storfornøyde om dette blir valgresultatet

Slik kan velgerne langt på vei 'avskaffe' sperregrensen selv om ikke Stortinget gjør det

Sist oppdatert 19. august 18.54

Dette er en ytterst spesiell måling, og ikke bare fordi Senterpartiet får veldig lave tall denne gangen: mandatfordelingen er nemlig – nesten helt tilfeldig – svært lik en mandatfordeling der alle stemmer er like mye verdt. Om vi overser mikropartiene (som det ikke foreligger offentlige tall om) er denne meningsmålingen det nest nærmeste man kommer en helt demokratisk fordeling av representantene, med kun to feil (en feil er ikke mulig): SV taper ett mandat, mens Høyre får ett for mye. Dette blir atter et 'omvendt styringstillegg' altså et 'omvendt styringstillegg', der den tapende fløy får ett mandat for mye, mens den vinnende fløy får et mandat for lite.

Dette er første gang siden valgordningen.no ble opprettet at vi kun får to feilplasserte mandater, og kanskje første gang i noen meningsmåling. Noe lignende har aldri skjedd i et stortingsvalg. Om vi ser på tidligere valg tilbake til 1989, er laveste antall feilplasserte mandater 12. På mange av meningsmålingene de siste årene har feilplasseringene vært mye høyere en ved stortingsvalgene, med opptil 36 feilplasserte mandater på det verste –  så denne valgmålingen antyder noe helt spesielt: med et politisk klima lik det vi har nå, kan velgerne langt på vei redusere effekten av de mange 'urettferdighetene' i valgloven. Denne gangen ble problemene løst 'automatisk' ved at de fire minste partiene på Stortinget alle kom over 4%-grensen, noe som sjelden skjer. På den målingen som endte opp med 36 feilplasserte mandater, var de fire minste på tinget under sperregrensen.

La dette bli småpartienes år

Hjemmesitterne, de som stemmer blant og de som fortsatt funderer på om de skal stemme på et av 'maktpartiene' (de som vanligvis er størst og ofte får for  mange mandater) eller V, MDG, R eller KrF kan avgjøre valget.  Ved å stemme strategisk på sitt favoritt-småparti (eller det de tror gjør mest nytte for seg de neste fire år) kan de hjelpe småpartiene til å få et mandatantall som er nærmere det de fortjener enn om de mister nesten alle sine mandater. Det vil de nemlig lett gjøre dersom de havner under sperregrensen – takket være tafatte valglovutvalg, store partier som stemmer for at store partier skal ha privilegier i valgloven eller og en valglov som er i konflikt med grunnlovens §98.

Alle de fem minste småpartiene på Stortinget er over sperregrensen, med SV i teten (9.5%). FrP er noe større (11.6%). FrP og Sp (11.3%) er omtrent jevnstore. (Sp-tallene spriker veldig på august-målingene, og må tas med to klyper salt.) Ap er størst (som de har vært på de snart 30 siste målingene), med 24.9%, og Høyre lurker et stykke bak med sine 20,3%.

Snart vil kanskje den høyreorienterte pressen slutte å melde at Ap vil gjøre et historisk dårlig valg o.l.: de har ligget stabilt på meningsmålingene i hele år, og til og med økt omtrent 4 prosentpoeng (glidene 5-ukers snitt) siden januar.

Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 19. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,2 5,0 20,3 11,6 24,9 11,3 4,7 9,5 5,8 97,3
Oppjustert % 4,32 5,14 20,86 11,92 25,59 11,61 4,83 9,76 5,96 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 9 35 20 43 20 8 17 10 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 9 36 20 43 20 8 16 10 169
2 feilplasserte mandater 0 0 1 0 0 0 0 −1 0 0

At Ap og H, en gang i etterkrigstiden, fikk henholdsvis fikk henholdsvis fikk  46.8% og 31.7% er egentlig ikke så relevant lengre. Gigantpartier krymper i mange land. Sp kan fortsatt slå sitt 1993-resultat (1.,7%), og SV, R og MDG ser alle ut til å sette personlig rekord i år.

Frp er tilbake til nivåer de hadde på  80-90-tallet, men det kan komme overraskelser fra høyresiden i 'Andre'-gruppen. Den er ganske liten denne gangen (2.7%), men det er som alltid måneds-gjennomsnitt og glidende snitt som gjelder.  

Senterpartiet oppslutning

Senterpartiets 11.3% er nøyaktig halvparten av hva partiet fikk på sine beste målinger i januar og desember: 22.6%. Men før man konkluderer med at partiet har mistet halvparten av sine velgere: trenden i januar vs. trenden i dag viser ikke fullt så dramatiske forskjeller. Trenden (glidende snitt, 5 uker) i januar var på sitt beste 21.5%, og i dag er den 15.6%.

Det viktigste som er klarere for potensielle Sp-velgerne i dag er at partiet prøver å hindre en koalisjon som er bredere enn bare Ap + Sp, og at det har kommet en ny og viktig miljørapport som ikke bare styrker miljøpartiene men som også svekker FrP og Sp. Fortsetter det som ser ut til å være en ganske konsekvent, langsom nedtur for Sp siden desember 2020, kan det til slutt styrke høyresiden.

Ap, SV, MDG og Rødt sin høyeste samlede oppslutning i år var på 44.9% i juni, og 44.5% i juli. Senterpartiet fikk 10.3% ved 2017-valget, men bare 5.5% i 2013.  

Om Sp daler i retning av sitt 2013-nivå, og de andre fire rødgrønne ikke klarer å beholde sin nåværende popularitet, kan alt skje i månedene og årene som kommer. Derfor er det viktig å snarest mulig vedta en ny valglov som ikke diskriminerer noen av disse partiene, slik at om man taper et valg, er det fordi man har lavere oppslutning – ikke på grunn av svakheter i valgsystemet.

Senterparti-kollaps?

Støre på haiketur mens Vedum går gjennom hva som gikk galt? Kollapsen kan endre alt, står det å lese i Dagbladet i dag, 19. august. Kanskje noe prematurt å kalle dette en kollaps, men klikk på Finn Grafs illustrasjon for å gå til Geir Ramnefjells kommentar.

Siste meningsmåling: Selv med 7 'blindpassasjerer' får ikke Ap/Sp mer enn 78 mandater

FrP og SV er omtrent jevnstore

Ap/SV/Sp ville fått 85 mandater – akkurat det tallet de må ha for å få stortingsflertall, selv med bare 46.8% velgerne i ryggen. Med Rødt på laget ville de hatt støtte fra 50.0% av velgerne, mens Ap/SV/Sp sammen med MDG ville fått 53.5%. MDGs  6.7% er partiets beste resultat siden 2019.

Norstat for NRK / Aftenposten 17. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 2,9 4,1 21,9 8,6 22,1 17,1 3,2 7,6 6,7 94,2
Oppjustert % 3,08 4,35 23,25 9,13 23,46 18,15 3,40 8,07 7,11 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 7 39 15 40 31 6 14 12 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 7 39 16 43 35 2 14 12 169
16 feilplasserte mandater −4 0 0 1 3 4 −4 0 0

17. august 2021. Oppdatert 18/8.

Ulikt NRKs forrige meningsmåling, som var en såkalt supermåling med 11400 spurte, er dette en etter norsk målestokk vanlig meningsmåling – altså med få* (948) spurte. Meningsmålingen har foregått mellom 10 og 13 august – like etter FNs ferske klimarapport ble presentert (9/8) – og omtrent fem måneder etter at Rødts landsmøte vedtok å si nei til en sluttdato for norsk gass- og oljevirksomhet (6/3).

Med så få respondenter er det umulig å si om Rødts nedgang denne gang er en ettereffekt av unøyaktige målinger pga. for få spurte, eller om den har å gjøre med at partiet har det synet de har på sluttdatoen for olje/gassvirksomhet, men vi vet med sikkerhet at enkeltmålinger som denne har store feilmarginer. MDG har fått 1600+ nye medlemmer etter at klimarapporten ble presentert, og bedre tall på målingene enn de hadde før FNS klimarapport ble publisert, mens Rødts tall på målingene har gått den andre veien. Endel velgere er sikkert på vippen mellom MDG og R, og FNs klimarapport kan ha påvirket dem i mer grønn enn rød retning.

Med det konservative valglovutvalgets forslag om en reduksjon av sperregrensen med kun ett prosentpoeng (fra 4% til 3%), ville KrF med dagens tall miste 4 av sine fem mandater siden de har en oppslutning på 2-9% av de totale stemmene (3.08% av de relevante stemmene). Senterpartiet får, selv med kun 17.1%, 4 mandater for mye, mens Ap med 22.1% får ett bonusmandat. FrP, som er nede i bare 8.6% oppslutning og slett ikke skal 'styre landet' med slike tall, får også ett mandat for mye. De største taperne av den meningsløse og grunnlovsstridige lotteri-effekten bakt in i valgloven er denne gang KrF og Rødt – som taper fire mandater hver.

* Snittet for tilsvarende målinger på lille Island er 4000 spurte

Meningsmåling 12 august 2021 Dagens Næringsliv

Faksimile fra Dagens Næringsliv. 'Ap faller og Sp vokser' skriver DN, men med tre målinger på 15-16% for Sp bare i dag, er vel dette et hint om en nedgang for partiet, ettersom de ofte de har ligget på rundt 17-18% på tidligere 2021-målinger.

Norstat for Dagens Næringsliv 12. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,2 4,3 19,1 10,1 24,0 16,1 4,6 8,6 5,9 95,9
Oppjustert % 3,34 4,48 19,92 10,53 25,03 16,79 4,80 8,97 6,15 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 8 34 18 42 28 8 15 10 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 8 34 17 44 32 8 15 10 169
12 feilplasserte mandater -5 0 0 -1 2 4 0 0 0 0
Antall feilplasseringer 5 0 0 1 2 4 0 0 0 12

12. august 2021 (dagens tredje meningsmåling):

'Suverent rødgrønt flertall - men Støre styrer mot historisk svak oppslutning', skriver Dagens Næringsliv.

Avisen beskriver dette som et historisk dårlig valg for Arbeiderpartiet – som om det skulle være gode nyheter for høyresiden som DN jo er spesielt opptatt av,  men med SV/R/MDG oppe i over 19%, er jo Arbeiderpartiets nedgang delvis en  sideeffekt av at mange velgere stemmer lengre til venstre enn Ap, og også mer miljøfokusert. I 2017 fikk Ap, R, SV og MDG 39% av stemmene – på denne målingen får de tilsammen 43,1% av stemmene.

SV/R fikk tilsammen 8,4% ved siste valg, og ligger på denne målingen opp til å få 13,2%: sosialistenes fremgang (4,4 prosentpoeng) er større enn sosialdemokratenes tilbakegang.

Ellers viser målingen de samme tendensene vi har sett mye i det siste: Senterpartiet blir massivt overrepresentert, de borgerlige mister mandater bl.a. fordi de fleste borgerlige ser ut til diskriminere småpartiene de selv er avhengige  av for valgseier. Både Rødt og MDG er over sperregrensen, men om man skal ta slike målinger alvorlig, ser vi muligens en tendens til at MDG nå øker oppslutning mens Rødt mister noen velgere. Dette kan være en sideeffekt av FNs siste klimarapport, som nylig ble presentert og førte til over 1000 nye medlemmer til MDG i løpet av et par dager.

Norstat for Dagens Næringsliv 12. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,2 4,3 19,1 10,1 24,0 16,1 4,6 8,6 5,9 95,9
Oppjustert % 3,34 4,48 19,92 10,53 25,03 16,79 4,80 8,97 6,15 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 8 34 18 42 28 8 15 10 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 8 34 17 44 32 8 15 10 169
12 feilplasserte mandater -5 0 0 -1 2 4 0 0 0 0
Antall feilplasseringer 5 0 0 1 2 4 0 0 0 12

Ellers er det interessant – på en dag der tre meningsmålinger blir presentert – å se at Senterpartiet anslås til å få 16.1%, 15.3% og 16.2% på samme dag. Dette ser ut til å være en ganske konsekvent nedgang for Sp. De kommer kanskje kanskje til å gi opp statsminister-målet som et resultat av dette, og forhåpentligvis vil ikke Sp begå den muligens – for noen – fristende feilen å bytte fløy slik at de kan danne flertall med de borgerlige. Det er for sent for dette valget, men man vet jo aldri helt med partier som har byttet side før.

Oppslaget oppdateres 13. august.
Meningsmåling 12 august 2021:

Høyre er på størrelse med MDG/R/SV

Valgtaperen Høyre får flere bonusmandater enn valgvinneren Ap

Respons Analyse for VG 12. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,3 4,0 18,9 11,4 24,8 15,3 4,3 9,4 5,1 96,5
Oppjustert % 3,42 4,15 19,59 11,81 25,70 15,85 4,46 9,74 5,28 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 7 33 20 43 27 8 16 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 7 35 19 44 30 7 16 9 169
*12 feilplasserte mandater -4 0 2 -1 1 3 -1 0 0

Som så ofte ellers: Senterpartiet får tildelt flest (3) mandater det ikke er belegg for i valgresultatet. Høyre får to mandater for mye, selv om de 'ikke skal styre landet'. MDG får en boost, og ligger denne gang bedre an i forhold til sperregrensen enn Rødt. Ap er klart størst, og har nesten 10 prosentpoeng høyere oppslutning enn Senterpartiet. Venstre ligger nøyaktig på 4%-sperregrensa, mens KrF ligger under. SV gjør sin nest beste måling i år, og får hele 9,4%. De rødgrønne har et maktovertak på 37 mandater, men det økes til 43 pga. skjevheter i valgloven.  

Ap og Sp er langt unna flertall med sine 40,1% (70 mandater), mens Ap/Sp/SV har 49,5% (86 mandater). Om regjeringen vil ha støtte blant flertallet av velgerne, og det bør de, trenger de dermed ha med et parti til, som i så fall blir MDG, siden R ikke vil i regjering. Med MDG på laget får denne koalisjonen hele 95 mandater, siden MDG får 9.

Den rødgrønne fløyen, samlet, får 58,9% av stemmene og 106 mandater med dagens valgordning – altså tre mandater for mye til den rødgrønne fløyen, selv om Rødt taper ett mandat.

Respons Analyse for VG 12. august 2021 % 👍 Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎 Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 58,9 103 106
Fire borgerlige 37,6 66 63
Ap + Sp 40,1 70 74
Ap + Sp + SV 49,5 86 90
Ap + SV + Sp + R 53,8 94 97
Ap + SV + R 38,5 67 67
Ap + SV + R + MDG 43,6 76 76
Ap + SV + Sp + MDG 54,6 95 99
Regjeringspartiene H + V + KRF 26,2 46 44
Fire borgerlige + MDG 42,7 75 72
H + V + KrF + Sp 41,5 73 74
H + V + KrF + Sp + MDG 46,6 82 83
SV + Rødt + MDG 18,8 33 32
De fem rødgrønnes maktovertak 37 43
De minste taper -6
De største vinner 6
Unødvendig fløy-ubalanse 6
Andel feil-plasserte mandater 7,1 %
*Bortkastede stemmer -88756
*Antall ikke-folkevalgte 6
*Antall stemmesedler som er alterert av valgloven 213012
Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 11. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,0 3,8 21,2 9,3 22,6 19,2 3,8 8,8 3,5 96,2
Oppjustert % 4,16 3,95 22,04 9,67 23,49 19,96 3,95 9,15 3,64 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 7 37 16 40 34 7 15 6 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 8 2 40 18 43 37 2 17 2 169
28 feilplasserte mandater 1 -5 3 2 3 3 -5 2 -4

Meningsmåling 9. august 2021:

Borgerlig kollaps?

‘En tsunami av velgere beveger seg mot venstre’ i følge en kommentar til siste TV2-meningsmåling

Kantar for TV2 9. august 2021: Borgerlig kollaps KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,8 3,2 18,2 9,3 23,5 16,4 7,5 8,6 4,5 95,0
Oppjustert % 4,00 3,37 19,16 9,79 24,74 17,26 7,89 9,05 4,74 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 6 32 17 42 29 13 15 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 33 17 44 32 14 16 8 169
16 feilplasserte mandater -4 -4 1 0 2 3 1 1 0
Norfakta for Nationen og Klassekampen 7. august 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 2,8 4,5 20,8 10,9 23,7 15,8 5,3 8,6 4,5 96,9
Oppjustert % 2,89 4,64 21,47 11,25 24,46 16,31 5,47 8,88 4,64 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 8 36 19 41 28 9 15 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 8 35 19 42 32 9 15 8 169
10 feilplasserte mandater -4 0 -1 0 1 4 0 0 0 0
Norstat for Dagens Næringsliv 30. juli 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,0 3,6 19,5 11,6 26,9 15,0 5,5 8,0 4,1 97,2
Oppjustert % 3,09 3,70 20,06 11,93 27,67 15,43 5,66 8,23 4,22 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 6 34 20 47 26 10 14 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 2 36 21 50 27 10 15 7 169
16 feilplasserte mandater -4 -4 2 1 3 1 0 1 0
Kantar for TV2 5. juli 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,8 2,8 19,7 10,6 22,4 19,1 5,4 8,1 4,5 96,4
Oppjustert % 3,94 2,90 20,44 11,00 23,24 19,81 5,60 8,40 4,67 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 5 35 19 39 33 9 14 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 35 19 43 35 10 14 8 169
14 feilplasserte mandater -4 -3 0 0 4 2 1 0 0 0

Siste meningsmåling i juni: Sentio for Dagens Næringsliv

Norstat for Dagens Næringsliv 25. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,5 2,5 21,1 9,4 27,0 15,0 4,9 8,8 4,2 96,4
Oppjustert % 3,63 2,59 21,89 9,75 28,01 15,56 5,08 9,13 4,36 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 4 37 17 47 26 9 16 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 38 17 49 27 9 16 8 169
10 feilplasserte mandater −3 −2 1 0 2 1 0 0 1

Spenning foran de siste juni-meningsmålingene

21. juni 2021

På venstresiden er det nok mange som lurer på hvordan spesielt MDG og Rødt kommer ut på de neste meningsmålingene – fordi det i Oslo ble reist mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg – og fordi Rødt støttet dette mistillitsforslaget.

Det har nettopp blitt publisert en fersk måling – en lokal Oslo-måling som nok riktignok er spesielt interessant siden den kun omfatter Oslo-velgere, men som også har et par begrensninger. For det første er det kun 600 spurte, og for den andre tar den ikke hensyn til at et av Oslo-mandatene er reservert som nasjonal utjevningsmandat. I tillegg, og som alltid: enkeltmålinger er ikke til å stole på. Siden dette ikke er en nasjonal måling tar vi den ikke med i tabeller som 'Alle meningsmålinger i 2021' og 'Meningsmålinger: månedligegjennomsnitt', men nevner den uansett her.

Det er ingenting så langt som tyder på at verken Rødt eller MDG har kommet dårlig ut av mistillits-situasjonen. 9.2% til Rødt og 9% til MDG er nemlig årsbeste på stortings-målinger for begge partier i 2021. Da gjenstår det å se hvordan det går på Dagbladet og Vårt Land sine meningsmålinger i kommende uke.

Klikk på bildet over for å gå til VGs oppslag.

Det finnes ingen grunn til å la Sp og Ap få 4+3 mandater for mye, eller for å nærmest utradere Venstre og KrF ved å ta fra dem 7 av de til sammen 11 mandatene de egentlig burde fått.

Sentio for Nettavisen / Amedia 16. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,3 2,8 21,9 10,1 23,9 18,7 4,8 7,0 5,0 97,5
Oppjustert % 3,38 2,87 22,46 10,36 24,51 19,18 4,92 7,18 5,13 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 38 18 41 32 8 12 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 2 38 18 44 36 8 12 9 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 0 0 3 4 0 0 0 14

MENINGSMÅLING

Norstat/NRK 14. juni

Norstat for NRK 14. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,3 3,0 21,5 10,4 24,2 17,7 5,4 7,6 4,2 97,3
Oppjustert % 3,39 3,08 22,10 10,69 24,87 18,19 5,55 7,81 4,32 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 37 18 42 31 10 13 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 2 38 18 44 34 10 13 8 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 1 0 2 3 0 0 1 0
Norstat for NRK 14. juni 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 38,2 % 59,1 % 97,3 %
Oppjustert % 39,26 % 60,74 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 66 103 169
Mandater (basert på gammel løsning) 60 109 169
Valgloven tar/gir mandater −6 6
Norstat for NRK 14. juni 2021 % 👍Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,1 103 109
Fire borgerlige 38,2 66 60
Ap + Sp 41,9 73 78
Ap + Sp + SV 49,5 86 91
Ap + SV + Sp + R 54,9 96 101
Ap + SV + R 37,2 65 67
Ap + SV + R + MDG 41,4 72 75
Ap + SV + Sp + MDG 53,7 93 99
Regjeringspartiene H + V + KRF 27,8 48 42
Fire borgerlige + MDG 42,4 73 68
H + V + KrF + Sp 45,5 79 76
H + V + KrF + Sp + MDG 49,7 86 84
SV + Rødt + MDG 17,2 30 31
De fem rødgrønnes maktovertak 37 49
De to minste partiene taper −7
Ap og Sp vinner 5
Unødvendig fløy-ubalanse 12
Andel feil-plasserte mandater 8,3 %
Bortkastede stemmer til KrF/V* −124257
Antall ikke-folkevalgte til H, Ap og Sp 6
Antall stemmesedler som er alterert av valgloven* 248514

Meningsmåling:

4 av 5 rødgrønne stortingspartier gjør framgang vs. 2017-valget – alle andre har lavere oppslutning

Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå 9. juni 2021

Å en enkeltmålingen med valgresultatet fra 2017 er i utgangspunktet en dårlig ide –  fordi en enkeltmåling jo vanligvis representerer uttalelser om hva det norske folk ville stemt på basert på kun omtrent 750 velgere. et ville vært mer relevant å sammenligne valget fra 2017 med eksempelvis med snittet av de siste 5 målingene, av de siste 20 meningsmålingene, eller fra snittet av alle de nasjonale meningsmålingene i hele år. Men – de tallene har vi allerede vist, her: Alle meningsmålinger 2021. Så vi gjør et unntak.


4 av 9 stortingspartier gjør framgang – alle fra den rødgrønne fløyen

Rødt øker fra 2,4% til 4,7%: en økning på 2,3 prosentpoeng (pp). Sammenligner 2017-valget man med snittet for de siste 20 målingene er Rødts framgang på 2,1 pp.


SV øker fra 6,0% til 6,1%: en økning på 0,1pp. Sammenligner man 2017-valget med snittet for de siste 20 målingene er SVs framgang på 1,9 pp.


MDG øker fra 3,2% i 2017 til 4,9%: en økning på 1,7 pp. Sammenligner man 2017-valget med snittet for de siste 20 målingene er MDGs framgang på 1,0 pp.


Senterpartiet øker fra 10,3% i 2017 til hele 18.7% – en økning på 8,4%. Sammenligner man 2017-valget med snittet for de siste 20 målingene er Senterpartiets framgang på 6,7 pp.

Tabell 4

Publisert Rødt SV MDG Ap Sp V KrF H FrP Andre 5 rødgrønne 4 blå Rødgrønt overtak
2017-valget 2017 2,4 6,0 3,2 27,4 10,3 4,4 4,2 25,0 15,2 1,7 49,3 48,8 0,5
Opinion Dagsavisen/FF/AN 9. juni 4,7 6,1 4,9 24,3 18,7 2,3 3,7 22,8 10,3 2,5 58,7 39,1 19,6
Endring 9. juni vs 2017-valget 9. juni 2,3 0,1 1,7 −3,1 8,4 −2,1 −0,5 −2,2 −4,9 0,8 9,4 −9,7 19,1

Dette var en sammenligning av prosentpoeng. Om man ser på økningen i prosent i stedet for prosentpoeng, får man et riktigere inntrykk av hvor stor framgang et parti har hatt i forhold til sin egen oppslutning. Eksempel: dersom et som fikk 24% av stemmene stabilt ligger på 26% dagens meningsmålinger, er det en økning på 2pp, men i rene prosenttall har partiet økt sin oppslutning med 8,333% –  fordi 2 er 8,333% av 24. Prosenttall er interessante fordi om et parti med en halv million velgere støtte fra 26% av velgerne of fikk 24% ved forrige valg, er dette en mindre bragd om et lite parti klarer å doble sin oppslutning fra 2% til 4% i samme periode, av flere grunner: det lille partiet har lavere valgkampbudsjett, har langt færre som jobber for deres sak i valgkampen osv.

Før vi går videre: her er tallene fra Opinion, med våre kommentar-tall:

Tabell 3

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 9. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,7 2,3 22,8 10,3 24,3 18,7 4,7 6,1 4,9 97,8
Oppjustert % 3,78 2,35 23,31 10,53 24,85 19,12 4,81 6,24 5,01 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 4 39 18 42 32 8 11 9 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 1 41 19 44 34 8 11 9 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 2 1 2 2 0 0 0 0

Neste tabell viser endringen mellom 2017-valget og dagens resultater i prosent i stedet for i prosentpoeng. Denne gangen er sammenligningen mellom 2017 og snittet av de siste fem målingene.

Tabell 2

Fem siste målinger vs. 2017-valget 2017-oppslutning % Oppslutning snitt 5 siste målinger % Differanse (pp) Økning / reduksjon til:
Rødt 2,4 % 5,3 % 2,9 % 221 %
Sp 10,3 % 17,4 % 7,1 % 169 %
MDG 3,2 % 4,5 % 1,3 % 141 %
SV 6 % 7,5 % 1,5 % 125 %
Ap 27,4 % 24,5 % −2,9 % 89 %
H 25 % 21,1 % −3,9 % 84 %
KrF 4,2 % 3,3 % −0,9 % 79 %
FrP 15,2 % 10,4 % −4,8 % 68 %
V 4,4 % 3 % −1,4 % 68 %

Til slutt – noen flere detaljer. Nederste rad i tabellen under viser antall velgere/stemmesedler som har blitt utsatt for manipulasjon av valgloven. Dette tallet basert på et 3 millioner estimerte, gyldige stemmer, og inkluderer både de bortkastede stemmene til Venstre / KrF (stemmer som har absolutt null innflytelse på mandatfordelingen) og det antall stemmer som må til for å få inn 7 ikke-folkevalgte på Stortinget.

Tabell 1

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 9. juni 2021 % 👍Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 58,7 102 106
Fire borgerlige 39,1 67 63
Ap + Sp 43,0 74 78
Ap + Sp + SV 49,1 85 89
Ap + SV + Sp + R 53,8 93 97
Ap + SV + R 35,1 61 63
Ap + SV + R + MDG 40,0 70 72
Ap + SV + Sp + MDG 54,0 94 98
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,8 49 44
Fire borgerlige + MDG 44,0 76 72
H + V + KrF + Sp 47,5 81 78
H + V + KrF + Sp + MDG 52,4 90 87
SV + Rødt + MDG 15,7 28 28
De fem rødgrønnes maktovertak 35 43
De to minste partiene taper −7
De fire største vinner 4
Unødvendig fløy-ubalanse 8
Andel feil-plasserte mandater 8,3 %
Bortkastede stemmer til KrF/V* −124257
Antall ikke-folkevalgte til H, FRP, Ap og Sp 7
Antall stemmesedler som er alterert av valgloven* 248514
Norstat for NRK / Aftenposten 2. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,0 3,1 21,2 10,7 24,5 17,0 5,9 7,3 4,2 96,9
Oppjustert % 3,10 3,20 21,88 11,04 25,28 17,54 6,09 7,53 4,33 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 5 37 19 43 30 10 13 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 2 38 19 45 33 11 13 7 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 1 0 2 3 1 0 0

Meningsmåling Kantar/TV2 1. juni

Rekordstort rødgrønt overtak

Kantar for TV2 1. juni 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,4 4,1 18,2 9,8 24,7 17,5 6,5 8,5 4,5 97,2
Oppjustert % 3,50 4,22 18,72 10,08 25,41 18,00 6,69 8,74 4,63 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 7 32 17 43 30 11 15 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 7 31 17 44 34 11 14 8 169
10 feilplasserte mandater −3 0 −1 0 1 4 0 −1 0 0
Meningsmåling: Senterpartiet får med fire snikpassasjerer

13. mai 2021: SV er denne gang større enn FrP

Senterpartiet får med fire snik-passasjerer, Ap får med en

De rødgrønne har et naturlig (stemmebasert) maktovertak på 37 mandater, men får tildelt et kunstig overtak på ti mandater til. Allikevel er det stor sjanse for at de borgerlige vil stemme for å opprettholde disse skjevhetene i valgloven når den skal behandles på Stortinget

Faksimilen over er fra Dagsavisen

Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå 13. mai 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,1 3,3 22,0 8,7 25,6 16,3 4,4 9,3 5,0 98,7
Oppjustert % 4,15 3,34 22,29 8,81 25,94 16,51 4,46 9,42 5,07 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 6 38 15 44 28 7 16 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 2 37 15 45 32 7 16 8 169
10 feilplasserte mandater 0 -4 -1 0 1 4 0 0 0 0

De fem rødgrønne får en oppslutning på opinions siste meningsmåling som er cirka 57% (22.5 pp) større enn de borgerlige.

De rødgrønne har et naturlig (stemmebasert) maktovertak på 37 mandater, men får  tildelt et kunstig overtak på ti mandater til. Allikevel er det stor sjanse for at de borgerlige vil stemme for å opprettholde disse skjevhetene i valgloven når den skal behandles på Stortinget.

SV er større enn FrP, sosialistene får samlet enn oppslutning (13,7%) som er 5 pp (63,5%)  høyere enn hva FrP (8,7%) får.

Venstre kommer aller dårligst ut av dette, og taper hele fire av seks mandater pga. valgordningen. Dette selvom de bare har 0,8pp lavere oppslutning enn KrF.

Ap og H, som er hovedansvarlige for vår valglov, går i null (et ekstramandat til Ap, et minusmandat til H), mens Sp får hele 4 mandater for mye.

Grunnen er at det er ti feilplasserte mandater er hovedsakelig at Sp tjener stort på arealtillegget, mens Venstre taper stort på sperregrensen.

Det at 16.3% av velgerne (Sp-velgerne) blir massivt over-representert er i strid med demokratiske prinsipper, og også i strid med partipreferansene til 80-90% av velgerne: man kan jo gjerne gi ekstramandater til  landbruks-distrikter uten at det påvirker partibalansen på landsnivå.

Ap og Sp er langt unna flertall alene.

Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå 13. mai 2021 % 👍 Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎 Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 60,6 103 108
Fire borgerlige 38,1 66 61
Ap + Sp 41,9 72 77
Ap + Sp + SV 51,2 88 93
Ap + SV + Sp + R 55,6 95 100
Ap + SV + R 39,3 67 68
Ap + SV + R + MDG 44,3 75 76
Ap + SV + Sp + MDG 56,2 96 101
Regjeringspartiene H + V + KRF 29,4 51 46
Fire borgerlige + MDG 43,1 74 69
H + V + KrF + Sp 45,7 79 78
H + V + KrF + Sp + MDG 50,7 87 86
SV + Rødt + MDG 18,7 31 31
De fem rødgrønnes maktovertak: 37 47
Småpartiene taper: -4
Unødvendig fløy-ubalanse: 10
Feilplasserte mandater tilsvarer altererte stemmesedler: 177510


KrF og Venstre havner under sperregrensen pga. måten sperregrensen beregnes på – ikke på grunn av selve sperregrensen

KrF og Venstre havner under sperregrensen pga. måten sperregrensen beregnes på – ikke på grunn av sperregrensen som sådan. Dette fører til at de taper henholdsvis 4 og 5 mandater.

Rødt, som  bare er såvidt er over sperregrensen, får ett mandat for mye.

H og FrP, som ikke 'skal styre landet', får 5 mandater for mye, mens MDG, som støtter den vinnende fløy, taper 4 mandater.

Senterpartiet, som har mye lavere oppslutning enn Arbeiderpartiet (14.8 % vs 24.4%) får samme antall ekstramandater som Ap – tre hver.

Gå til Norfakta for Klassekampen og Nationen 7. mai 2021

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020

Faksimilen over er fra Aftenposten

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,2 3,1 21,1 11,3 23,1 17,5 4,4 8,8 4 97,5
Oppjustert % 4,31 3,18 21,64 11,59 23,69 17,95 4,51 9,03 4,10 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 5 37 20 40 30 8 15 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 2 36 19 42 33 8 15 7 169
10 feilplasserte mandater 0 -3 -1 -1 2 3 0 0 0 0

Som disse tabellene over viser, ville de fem rødgrønne få et overtak på hele 41 mandater om dette hadde vært et valg. Vår lunefulle valglov slått ut slik denne gangen at ikke bare vil Venstre tape tre mandater sammenlignet med en mandatfordeling der alle stemmer var like mye verdt, men Høyre og FrP taper også mandater: ett hver. Som forventet kommer Senterpartiet ut med størst profitt denne gangen – Sp er det eneste partiet som får tre mandater for mye. Dermed vinner den rødgrønne fløyen fem mandater totalt, mens de borgerlige taper like mange. Resultatet er et for stort maktovertak til de rødgrønne: det er på hele 41 mandater selv om de har stemmer nok til å få 'bare' 31 mandater mer enn den blås fløyen.

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 39,7 % 57,8 % 97,5 %
Oppjustert % 40,72 % 59,3 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 69 100 169
Mandater (basert på gammel løsning) 64 105 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5 0

Noen flere kommentarer:

• Arbeiderpartiet og Senterpartiet er langt fra å få flertall alene, slik Vedum ønsker seg.

• Ap, SV og Sp har heller ikke flertall alene, med sine 49,4%. Disse tre partiene får 53,4% av stemmene om de får støtte fra MDG, og 53,8% om de får støtte fra Rødt. De fem rødgrønne får i alt 57,8% om de får støtte fra både MDG og Rødt.

• Regjeringspartiene får totalt 28,4 % av stemmene. Om FrP vil støtte dem, får de totalt 39,7%. Om de i stedet for å samarbeide med FrP kunne fått til et samarbeide med Sp, ville de fått 45,9%.

• Ikke bare er Rødt, MDG og SV med sine 17,2% mye større en FrP med sine 11,3%, de 'jævla' sosialistene er også større enn FrP (13,2% vs 11,3%).

• Høyre og Arbeiderpartiet angrer nok på at de fikk gjennomslag for en valglov som gjør at Senterpartiet ofte kommer bedre ut av valgloven enn dem selv. Denne gang får Sp tre mandater for mye mens Ap og H tilsammen får bare ett mandat for mye.  

• Flertallet av velgerne i landbruks-distriktene stemmer heller ikke på Senterpartiet, så de er nok heller ikke glade for en arealfaktor som mange mener diskriminerer alle andre partier enn Sp.

• KrF får 0,9 prosentpoeng mer enn Venstre, og disse få velgerne sørger for at Venstre ikke får ett, men tre mandater mindre enn KrF.

Norstat for Aftenposten / NRK 4 . mai 2020 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 57,8 100 105
Fire borgerlige 39,7 69 64
Ap + Sp 40,6 70 75
Ap + Sp + SV 49,4 85 90
Ap + SV + Sp + R 53,8 93 98
Ap + SV + R 36,3 63 65
Ap + SV + R + MDG 40,3 70 72
Ap + SV + Sp + MDG 53,4 92 97
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,4 49 45
Fire borgerlige + MDG 43,7 76 71
H + V + KrF + Sp 45,9 79 78
H + V + KrF + Sp + MDG 49,9 86 85
SV + Rødt + MDG 17,2 30 30

Første meningsmåling i mai: TV2 for Kantar 3. mai 2021

Selv med to borgerlige småpartier over sperregrensen og MDG under den, får de rødgrønne et overtak på 29 mandater

Med en rettferdig valgordning ville de fem rødgrønne hatt et overtak på 'bare' 23 mandater

Kantar for TV2 3. mai 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,5 4,1 24,3 8,6 21,1 18,4 4,6 8,1 2,1 95,8
Oppjustert % 4,70 4,28 25,37 8,98 22,03 19,21 4,80 8,46 2,19 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 8 7 43 15 37 33 8 14 4 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 8 7 41 14 40 36 8 14 1 169
12 feilplasserte mandater 0 0 -2 -1 3 3 0 0 -3 0
Kantar for TV2 3. mai 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 41,5 % 54,3 % 95,8 %
Oppjustert % 43,32 % 56,7 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 73 96 169
Mandater (basert på gammel løsning) 70 99 169
Valgloven tar/gir mandater -3 3 0
12 feilplasseringer 3 9 12
Kantar for TV2 3. mai 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 54,3 96 99
Fire borgerlige 41,5 73 70
Ap + Sp 39,5 70 76
Ap + Sp + SV 47,6 84 90
Ap + SV + Sp + R 52,2 92 98
Ap + SV + R 33,8 59 62
Ap + SV + R + MDG 35,9 63 63
Ap + SV + Sp + MDG 49,7 88 91
Regjeringspartiene H + V + KRF 32,9 58 56
Fire borgerlige + MDG 43,6 77 71
H + V + KrF + Sp 51,3 91 92
H + V + KrF + Sp + MDG 53,4 95 93
SV + Rødt + MDG 14,8 26 23

Under: alle meningsmålinger i april

Katastrofe-måling, kanskje – men FrP har gjort det mye dårligere på tidligere meningsmålinger i år enn de gjør i aprils siste meningsmåling. Faksimile fra Dagbladet

Regjeringspartiene har støtte fra bare 28,1% av velgerne

Ipsos for Dagbladet 29. april 2021

Ipsos for Dagbladet 29. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,0 3,7 20,4 9,5 23,5 17,5 4,5 8,5 3,9 95,5
Oppjustert % 4,19 3,87 21,36 9,95 24,61 18,32 4,71 8,90 4,08 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 6 36 17 42 31 8 15 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 7 2 38 17 44 34 8 16 3 169
16 feilplasserte mandater 0 -4 2 0 2 3 0 1 -4

Noen kommentarer:

– Senterpartiet kommer best ut av skjevhetene i valgloven på denne målingen, noe de også gjør basert på gjennomsnittet for hele april 2021

– MDG ville vært over sperregrensen med en annen måte å bergene hvilke partier som kommer over denne grensen på, og taper derfor 3 mandater

– En kjent glipp i valgloven fører til at SV, med 8,5%, får ett mandat for mye

– KrF er over sperregrensen denne gang

– Ap er det største partiet, noe de også er basert på snittet av alle april-målingene

– Ap og Sp er langt unna å kunne danne regjering alene

– Ap, SV og Sp har heller ikke flertall av velgerne i ryggen, men får allikevel hele 94 mandater takket være vår nåværende valgordning

– Ap, SV og Sp ville fått for mange mandater med en i utgangspunktet lineær mandatfordling også, noe som delvis har med avrunding å gjøre, og skyldes også det at vi har en stor andel velgere som ikke blir representert denne gangen, etter som 'Andre' får hele 4.5% – noe som vanligvis skulle resultert i 7-8 mandater (dersom de hadde tilhørt  samme parti). Det gjør de ikke, og Dagbladet publiserer dessverre ikke tallene for de minste partiene.

– Selv om 'bare' to partier havner under sperregrensen, ender man opp med 16 feilplasserte mandater

– De tre regjerings-partiene får totalt 28,1%

– Sosialistene/sosialdemokratene får 36,5%

– De fire borgerlige får i alt 37,6% av stemmene

– De fem rødgrønne får i alt 57,6% av stemmene

– SV/R/MDG vs FrP: 16,9% vs  9,5%

Ipsos for Dagbladet 29. april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 37,6 % 57,9 % 95,5 %
Oppjustert % 39,37 % 60,6 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 66 103 169
Mandater (basert på gammel løsning) 64 105 169
Valgloven tar/gir mandater -2 2 0
Feilplasseringer 6 10 16
Ipsos for Dagbladet 29. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 57,9 103 105
Fire borgerlige 37,6 66 64
Ap + Sp 41,0 73 78
Ap + Sp + SV 49,5 88 94
Ap + SV + Sp + R 54,0 96 102
Ap + SV + R 36,5 65 68
Ap + SV + R + MDG 40,4 72 71
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,1 49 47
Fire borgerlige + MDG 41,5 73 67
H + V + KrF + Sp 45,6 80 81
H + V + KrF + Sp + MDG 49,5 87 84
SV + Rødt + MDG 16,9 30 27
Småpartiene taper: -8


Nesten et av fem mandater er feilplassert: ikke et eneste parti får det antall mandater oppslutningen tilsier

Meningsmåling: Vårt Land 28. april 2021

Vårt Land 28 april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,8 3,1 21,8 10,0 25,6 17,8 3,7 7,4 3,6 96,8
Oppjustert % 3,93 3,20 22,52 10,33 26,45 18,39 3,82 7,64 3,72 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 5 38 17 45 31 7 13 6 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 42 19 50 35 2 14 2 169
32 feilplasserte mandater -4 -3 4 2 5 4 -5 1 -4

Sp og Ap er langt unna å få flertall alene. De har kun stemmer nok til å få 76 mandater, men får 85 av dagens valgordning, og har dermed mandat-flertall alene – selv om de bare har 43,4% av stemmene i ryggen. Så enkelt er det å oppnå et Storting som ikke er i takt med folkeviljen, og som tillater at 43,4% av velgerne kan overkjøre de resterende 56,6% av velgerne i hver eneste sak på Stortinget i fire år.


Her er det også mye annet som ikke stemmer:

– Småpartiene –  som ofte beskyldes for å få for mye makt –  taper i alt 16 mandater. Dette har samme politiske effekt som om man ville ha tatt 284 000 minoritetsstemmer ut av valgurnene og brent dem opp.

– FrP og H skal ikke styre landet, men får 6 mandater for mye.

– Senterpartiet, som får nesten 8 prosentpoeng lavere oppslutning enn Arbeiderpartiet, får 4 mandater for mye mens Ap får 5 mandater for mye.

– Den borgerlige fløyen skyves mot høyre, ettersom KrF og V taper 7 mandater mens H og FrP får 6 for mange.

– Den rødgrønne fløyen styres også mot høyre ved at Rødt og MDG taper 9 mandater samtidig som Ap/Sp får 9 for mange.

– En kjent glipp i valgordningen fører til at SV med sine 7,4% får ett mandat for mye.

Vårt Land 28 april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 38,7 % 58,1 % 96,8 %
Oppjustert % 39,98 % 60,0 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 67 102 169
Mandater (basert på gammel løsning) 66 103 169
Valgloven tar/gir mandater -1 1 0
32 feilplasseringer 13 19 32
Vårt Land 28 april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 58,1 102 103
Fire borgerlige 38,7 67 66
Ap + Sp 43,4 76 85
Ap + Sp + SV 50,8 89 99
Ap + SV + Sp + R 54,5 96 101
Ap + SV + R 36,7 65 66
Ap + SV + R + MDG 40,3 71 68
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,7 50 47
Fire borgerlige + MDG 42,3 73 68
H + V + KrF + Sp 46,5 81 82
H + V + KrF + Sp + MDG 50,1 87 84
SV + Rødt + MDG 14,7 26 18
Småpartiene taper: 16 mandater
16 tapte mandater tilsvarer: 284 000 tapte stemmesedler

Nok en meningsmåling som viser hvor utdatert valgordningen er

Kombinasjonen av at MDG/Rødt – som begge støtter den vinnende fløy –  blir fratatt 7 mandater,  mens FrP/Høyre – som begge tilhører den tapende fløy – får 6 mandater for mye endrer norsk politikk vekk fra et slikt Norge velgerne vil ha

Norstat for NRK 22. April 2021

Norstat for NRK 22. April 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,4 2,9 24,7 11,1 23,3 17,1 3,7 7 3,9 97,1
Oppjustert % 3,50 2,99 25,44 11,43 24,00 17,61 3,81 7,21 4,02 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 43 19 41 30 6 12 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 3 2 47 21 44 33 3 13 3 169
26 feilplasserte mandater -3 -3 4 2 3 3 -3 1 -4 0

– 4 av 9 partier havner under sperregrensen, som innebærer at over 400 000 velgeres stemmer er mye mindre verdt en stemme til de andre velgerne.

– En annen måte å beskrive samme situasjon på: De fire småpartiene mister i alt 12 mandater, som betyr at over 200 000 velgere ikke får uttelling for sine stemmer i det hele tatt.

– De rødgrønne vinner valget med klar margin, men H og FrP får i alt 6 mandater mer enn de har stemmer til.

– MDG ville kommet over sperregrensen om man hadde beregnet 4%-grensen på en annen måte enn man gjør i dag.

– Det at R og MDG mister 7 mandater, mens Ap og Sp får seks ekstra (SV får også et mandat for mye) endrer norsk politikk.

– Eller, for å se  det fra en annen vinkel: kombinasjonen av at MDG/R blir fratatt 7 mandater mens FrP/H får 6 mandater for mye endrer norsk politikk enda mer.

– Senterpartiet får like mange ekstramandater som Ap, selv om Aps oppslutning er 6,2 prosentpoeng høyere enn oppslutningen til Sp. Oslo er på kun 454 km2, mens et norsk gjennomsnitts-fylke, etter fylkes-sammenslåingene, er på gjennomsnittlig 35 000 km2, så her er det viktig å se hvordan arealfaktoren slår ut fær man vedtar en ny valglov.  

– Høyre, som ikke skal i regjering, kommer best ut av valglotteriet denne gang. Vårt valg-lovverk er sterkt påvirket av Aps vedvarende sterke posisjon over lang tid: før var det silk at det største partiet tilhørte den fløyen som fikk flest stemmer, men slik er det ikke nå. Den gangen det Ap som som regel fikk regjeringen, og også fikk flest ekstramandater, men nå er det Ap som får regjeringen mens Høyre får flest ekstramandater.

– Om dette hadde vært et valg, ville uansett de rødgrønne fått 23 mandater fler enn opposisjonen, men politikken som føres ville uansett blitt annerledes enn om Norge hadde bodd i et land der alle hadde reell og lik stemmerett: KrF, V, MRG og R sine velgere blir overkjørt, mens de fire største partiene får 12 mandater for mye. Effekten av en slik kombinasjon blir enda mer urettferdig enn om de fire minste partiene 'bare' hadde tapt 12 mandater.


Les hele artikkelen her: NRKs såkalte 'supermålinger'Femte meningsmåling i april 2021:

Gnisningene som valgordningen genererer handler mer om de store partiene mot de små enn om venstresiden mot høyresiden

Begge fløyer har to småpartier som fullstendig kan avgjøre valgene som kommer: ikke fordi de har for mye makt, men fordi de har for lite makt

Om et parti ikke får det antall mandater de har stemmer nok til, kan det svekke både partiet, fløyen partiet tilhører  og demokratiet enormt.


Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021

Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,1 2,9 24,1 10,0 24,8 17,1 4,1 7,3 4,4 97,8
Oppjustert % 3,17 2,97 24,64 10,22 25,36 17,48 4,19 7,46 4,50 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 5 42 17 43 29 7 13 8 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 1 2 42 18 45 33 7 13 8 169
14 feilplasserte mandater: -4 -3 0 1 2 4 0 0 0 0

Oppdatert 21. april 2021

Hvilke mandat-endringer hver av de ulike 'forskyvningene' (sperregrensen, arealfaktoren osv.) i valgordningen fører til er av mindre betydning når vi skal vurdere hvor demokratisk en valgordning er. Vi må i stedet heller vurdere om hver enkelt stemme er like mye verdt. Er stemmene (til de ulike partiene, i de ulike valgkretsene) ikke like mye verdt, vil det oppstå et misforhold mellom hvor mange mandater et parti får og hvor stor oppslutning de fikk på valgdagen. Det er derfor selve 'totaljusteringen' på landsbasis; slutt-resultatet som er viktig i denne sammenheng. Selvsagt må hvert av valgdistriktene representeres med det mandatantall vi mener er rimelig for hvert av distriktene, men dette må kombineres med at stemmetallet og mandattallet til hvert parti, så langt det er mulig, stemmer overens.

Hvis mandattallet ikke samsvarer med stemmetallet, skjer dette kun fordi valgloven går inn og gjør politisk grep.

Noen tror kanskje at alle feil-plasseringene er basert på tilfeldigheter og en slags tombolaeffekt, men det er et klart mønster i diskrimineringen. Ser man på en rekke meningsmålinger eller en rekke valg under ett, oppdager man at det er samme politiske grupperingene/partiene som blir enten favorisert eller holdt nede. Ikke hver gang – det er visse variasjoner – men mønstrene, over tid, er allikevel klare. Man må nok analysere et stort antall valg/målinger for å kjenne igjen mønstrene – men har man først gjort det, lar man seg íkke lure av at det finnes en del enkeltstående unntak, som f. eks. at selv de mindre etablerte partiene av og får et mandat for mye.

14 feilplasseringer

• Ved denne meningsmålingen er det FrP som får det 'uplanlagte ekstramandatet' – ofte er det SV som får ett uplanlagt ekstramandat. Venstre, Rødt, MDG og KrF kan også få et ekstramandat selv om de bare er like over sperregrensen, men det skjer ikke så ofte – de sistnevnte partiene er blant de som blir mest diskriminert av valgordningen.

• Ap, H eller Sp taper så og si aldri mandater pga. valglovens skakke beregninger, og denne gang er det (igjen) Senterpartiet som vinner valglotteriet. Selv om Sp (17,1%) er mindre enn Ap (24.8%) og H (24.1%), får Senterpartiet flere ekstramandater enn Ap og Høyre tilsammen.

•  Det at KrF blir fratatt fire mandater mens V taper 3, er noe vi har begynt å venne oss til, men det er og blir feil at noen få stemmer og/eller tilfeldigheter skal ha siste ordet i et valg. Et eneste mandat for mye eller for lite til et parti kan føre til at feil regjering vinner, så 12 feilplasserte mandater er fullstendig uakseptabelt.

• Denne gangen fører ikke feil-plasseringene til at feil fløy vinner, men det er fordi de rødgrønne er så mange flere større enn de blå. Dessuten hander dette selvsagt ikke bare om fløyer, og heller ikke primært om partiene: det handler om velgerne. At KrF blir fratatt 4 av sine fem mandater er i seg selv et demokratisk overgrep, og det samme gjelder det at Venstre taper 3 av sine fem mandater.

• Som alltid forsterkes den diskrimineringen av at noen partier blir diskriminert mens andre blir overrepresentert. Det finnes ingen logisk eller annen grunn som kan forsvare at eksempelvis Venstre taper tre mandater mens Senterpartiet får fire for mange.

• Det (for demokratiet) mest skadelige feilgrepet de enkelte partiene kan begå når valgordningen skal behandles på Stortinget er å tenke kortsiktig. De borgerlige har blir mest diskriminert de siste årene – før var det de minste partiene på venstresiden som led mest. Rødgrønne velgere kan kanskje tenkte at dette ser bra ut for venstresiden, siden de borgerlige taper seks mandater mens de rødgrønne vinner like mange, men det er overhodet ingen garanti for at det ikke vil være omvendt felere ganger de neste 20 årene – og vi endrer valgloven altfor sjelden.

Dette handler uansett mer om de store mot de små enn om venstresiden mot høyresiden, og begge fløyer har to småpartier som fullstendig kan avgjøre valgene som kommer: ikke fordi de har for mye makt, men fordi de har for lite makt: om de ikke får det antall mandater de har stemmer nok til, kan det svekke både partiet og dets fløy enormt.

Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 40,1 % 57,7 % 97,8 %
Oppjustert % 41,00 % 59,0 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 69 100 169
Mandater (basert på gammel løsning) 63 106 169
Valgloven tar/gir mandater -6 6
Feilplasseringer 8 6 14
Sentio for Nettavisen / Amedia 20. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 57,7 100 106
Fire borgerlige 40,1 69 63
Ap + Sp 41,9 72 78
Ap + Sp + SV 49,2 85 91
Ap + SV + Sp + R 53,3 92 98
Ap + SV + R 36,2 63 65
Ap + SV + R + MDG 40,6 71 73
Regjeringspartiene H + V + KRF 30,1 52 45
Fire borgerlige + MDG 44,5 77 71
H + V + KrF + Sp 47,2 81 78
H + V + KrF + Sp + MDG 51,6 89 86
SV + Rødt + MDG 15,8 28 28Fjerde meningsmåling i april 2021:

De fem rødgrønne får hele 53 mandater mandater fler enn de blå

Dette er atter en strålende meningsmåling for venstresiden. Samtidig taper de blå åtte mandater takket være valgoven, og de rødgrønne vinner åtte. På tross av et allerede massivt overtak får de rødgrønne tildelt 16 ikke-folkevalgte mandater av valgloven  

Meningsmåling: Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021


Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,1 3,3 21,7 9,5 23,1 19,0 4,0 7,7 5,7 97,1
Oppjustert % 3,19 3,40 22,35 9,78 23,79 19,57 4,12 7,93 5,87 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 6 38 17 40 33 7 13 10 169
Mandater (Instituttets beregning) 1 2 38 17 44 36 7 14 10 169
Valgloven tar/gir mandater: 16 feil -4 -4 4 3 1 0

'Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor', skriver FriFagbevegelse, men det stemmer ikke – bare i forrige måned var Ap det største partiet på tre av målingene. Men denne meningsmålingen er allikevel litt spesiell. Verken Høyre eller FrP får ekstramandater, og det er ingen mandattap (sammenlignet med proporsjonal mandatfordeling) for noen av de rødgrønne partiene, mens de borgerlige mister i alt 8 mandater. I tillegg får de rødgrønne 8 ekstramandater. Med andre ord: valgloven generer en mandat-differanse mellom de to fløyene på 16 mandater i de fem rødgrønnes favør, som fører til et gigantisk mandatoverskudd for de rødgrønne på hele 53 mandater.  

De 16 ikke-folkevalgte ekstramandatene til de rødgrønne kommer nemlig på toppen av at de rødgrønne allerede har et forsprang på (103-66 =) 37 folkevalgte mandater.

Ved 2017-valget fikk de blå tilsammen 88 mandater, mens de rødgrønne fikk 81 – selv om de ikke en gang hadde stemmer nok til å vinne 85/84. Dermed har den borgerlige fløyen, som ved en god del valg har opplevd å miste flertallet pga. svakheter i valgloven, de siste årene benyttet anledningen til å vedta endringer de vet det ikke var støtte for i velgerflertallet. De rødgrønne har hatt massivt overtak over blå fløy over lang tid, men det finnes ingen logisk eller annen grunn til plassere 16 rødgrønne, ikke-folkevalgte mandater; mandater det vanligvis ville tatt over 284 000 stemmesedler å få inn – på Stortinget.

Det er heller ingen grunn til at Senterpartiet, med sine 19%, skal få inn tre ekstramandater mens Høyre, med 21,7%, ikke får noen ekstramandater, av flere grunner. Den viktigste grunnen er selvsagt at det – siden demokrati betyr folkestyre – ikke finnes grunnlag for å plassere et eneste ikke-folkevalgt mandat inn i et parlament. Folkestyre betyr at folket styrer, det betyr ikke at noen får være med på å bestemme hvem som skal styre mens andre ikke gjør det.  Det burde være helt problemfritt for enhver med respekterte for demokratiske grunnprinsipper å la de borgerlige slippe til med sine velfortjente, eller i hvert fall fortjente, 66 mandater.

Selv om vi kke hadd bedrevet blokkpolitikk, ville dette valgresultat uansett vært i strid med det vi mener å måtte ha av politisk empati. Det er ikke riktig at Sp, med under 20% av velgerne i ryggen, skal få inn tre ikke-folkevalgte på tinget. Ap har heller ikke fortjent å få inn fire mandater for mye. Noen få ekstra stemmesedler jukset inn i en urne karn være nok til å velte en regjering, men Ap skulle normalt hatt omtrent 71 000 flere stemmer for å få inn fire mandater til. Dette er ikke 'proletariatets diktatur', det er en kombinasjon av demokrati og menneskerettigheter. Akkurat det er det visst mange som ikke har fått med seg.

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,5 103 111
Fire borgerlige 37,6 66 58
Ap + Sp 42,1 73 80
Ap + Sp + SV 49,8 86 94
Ap + SV + Sp + R 53,8 93 101
Ap + SV + R 34,8 60 65
Ap + SV + R + MDG 40,5 70 75
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,1 49 41
Fire borgerlige + MDG 43,3 76 68
H + V + KrF + Sp 47,1 82 77
H + V + KrF + Sp + MDG 52,8 92 87
SV + Rødt + MDG 17,4 30 31

Tredje meningsmåling i april 2021

Kun MDG får denne gang det antall mandater de har stemmer nok til. Sosialistpartiene får et ekstramandat hver,  og Høyre og FrP får i alt tre mandater for mye selv om de ikke skal styre landet. Ap får to mandater for mye –  og KrF og Venstre taper til sammen 8 mandater

Respons Analyse for Bergens Tidende og Verdens Gang, 13 april 2021

Meningsmåling 13 april 2021

Faksimile fra VG

Slik ville Stortinget ha blitt, basert på dagens meningsmåling –  dersom alle stemmer var like mye verdt:

Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 13. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,2 3,2 26,6 8,3 25,4 14 4,8 7,7 4,4 97,6
Oppjustert % 3,28 3,28 27,25 8,50 26,02 14,34 4,92 7,89 4,51 100,0
Mandater, basert på lik stemmerett for alle 6 6 46 14 44 24 8 13 8 169
(Mandater, basert på utdatert valgordning) 2 2 48 15 46 25 9 14 8 169
Valgloven tar/gir mandater: 16 feil -4 -4 2 1 2 1 1 1
Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 13. april 2021 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 41,3 % 56,3 % 97,6 %
Oppjustert % 42,32 % 57,7 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 72 97 169
Mandater (basert på gammel løsning) 67 102 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5
Antall feilplasseringer 11 5 16
Respons Analyse for Bergens Tidende / VG 13. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 56,3 97 102
Fire borgerlige 41,3 72 67
Ap + Sp 39,4 68 71
Ap + Sp + SV 47,1 81 85
Ap + SV + Sp + R 51,9 89 94
Ap + SV + R 37,9 65 69
Ap + SV + R + MDG 42,3 73 77
Regjeringspartiene H + V + KRF 33,0 58 52
Fire borgerlige + MDG 45,7 80 75
H + V + KrF + Sp 47,0 82 77
H + V + KrF + Sp + MDG 51,4 90 85
SV + Rødt + MDG 16,9 29 31Andre meningsmåling i april 2021

Norfakta for Klassekampen og Nationen 10. april  2021

Meningsmåling Klassekamepm 10. april 2021

Kjære valglov, vi har vunnet dette 'valget' (meningsmålingen) så det suser, med 102 mandater vs. de blågules 67. Du trenger ikke å ta fem mandater fra de borgerlige og gi dem til oss, slik at vi vinner 107-62 i stedet for 102-67

Norstats meningsmåling for Nationen /  Klassekampen 10. april 2021

Vi trenger ikke et overtak på 45 mandater, og det finnes heller ikke hjemmel i grunnloven for å gi oss et mandatforsprang på ti mandater flere enn det vi allerede har oppnådd (5 mandater for mye til den rødgrønne siden og fem for få til de borgerlige = en ubalanse mellom fløyene på 10 mandater for mye).

6 mandater som egentlig burde gått til Venstre og KrF blir erstattet med ett ekstramandat på den borgerlige siden.  De borgerlige taper dermed totalt 5 mandater takket være valgloven, noe som ikke gir mening: Den rødgrønne fløyen har et massivt overtak over de blågule på hele 35 mandater – uten å jukse. Og, før noen sier at de fem ekstramandatene de rødgrønne får ikke er et 'styringstillegg': det betyr ingenting. Det som betyr noe er sluttresultatet: antallet mandater til hvert parti må stemme med prosenttallet hvert av partiene ender opp med. Å utradere Norges eldste parti, Venstre, fra Stortinget når de faktisk har stemmer nok til å få tre mandater er totalt uforenelig med grunnlovens §98, som sier at "Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling." Akkurat denne gangen svekker det en fløy og et parti som allerede ligger dårlig an, dette er både usaklig 'mishøvelig' forskjellsbehandling', og ethvert medlem av enhver partiledelse skjønner at dette er et kroneksempel på at alle ikke er like for loven. Det finnes ingen legitime grunner for at omtrent 90 000 borgerlige velger skal frats sin stemmerett, og få den erstattet med retten til å legge en papirlapp i en valgurne uten at den har mer innflytelse på hvem som skal styre dette landet en om man hadde lagt den rett i papirkurven. Selv for oss som ikke en gang ville stemt Venstre om vi hadde fått godt betalt for det, er det direkte pinlig å se hvordan valgloven behandler våre politiske minoritetsgrupper.

Norfakta for Nationen / Klassekampen 10. april KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 2,4 1,9 24,2 10,5 22,5 18,8 4,0 9,8 4,1 98,2
Oppjustert % 2,44 1,93 24,64 10,69 22,91 19,14 4,07 9,98 4,18 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 4 3 42 18 39 32 7 17 7 169
Mandater (basert på utdatert løsning) 1 0 43 18 41 35 7 17 7 169
Valgloven tar /
gir mandater: 12 feil
-3 -3 1 2 3

Også denne meningsmålingen viser at en sperregrense på 3% er for høy, og det samme gjelder en sperregrense på 2%. Her bør Venstre kanskje rydde opp i sine egner rekker: Det første av Venstres de grunnprinsipper er "Frihet: Vårt mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn." Om Venstre faktisk står for slike verdier, må de også arbeide for at alle skal ha reell og lik grad av stemmerett. Venstres situasjon er nå så alvorlig at de selv antyder at det å falle ut av Stortinget  er et 'være eller ikke være' for partiet. Med så svakt resultat som dette, vil neppe Høyre gi sine sedvanlige taktiske stemmer til Venstre ved neste valg, om noen har interesse av stemme taktisk på Høyresiden denne gang, er det jo KrF man må hjelpe over sperregrensen, Venstre er for langt unna.

Norfakta for Nationen / Klassekampen 10. april 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 39 % 59,2 % 98,2 %
Oppjustert % 39,71 % 60,3 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 67 102 169
Mandater (basert på gammel løsning) 62 107 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5 0
Antall feilplasseringer 7 5 12

'Sjokk for venstre', skriver Klassekampen, men det er ikke sikkert Venstre-velgerne er så overrasket. De har vært nede på ett-tallet flere ganger på meningsmålinger, bl. a. 2 februar og 28. januar i år. Gå til Slik kunne Stortinget blitt 1 og Slik kunne stortinget blitt 2 for mer info.  

Med Venstres snarvisitt innom lavere oppslutning enn 2% i tre av årets fire første måneder, begynner det å haste for de borgerlige med å 'kjenne sin besøkelsestid' og bidra til at Norge får en valgordning der alle stemmer teller like mye. For selv med 1,9% burde de fått tre mandater.

Regjeringspartiene har rekordlav støtte i følge denne meningsmålingen. Om disse tallene er riktige, ledes landet av en partitrio som sammenlangt har en oppslutning på bare 28,5% av velgerne, nesten like lavt som Ap og Senterpartiet har tilsammen.

Norfakta for Nationen / Klassekampen 10. april % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,2 102 107
Fire borgerlige 39,0 67 62
Ap + Sp 41,3 71 76
Ap + Sp + SV 51,1 88 93
Ap + SV + Sp + R 55,1 95 100
Ap + SV + R 36,3 63 65
Ap + SV + R + MDG 40,4 70 72
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,5 49 44
Fire borgerlige + MDG 43,1 74 69
H + V + KrF + Sp 47,3 81 79
H + V + KrF + Sp + MDG 51,4 88 86Meningsmåling TV2 Kantar april 2021Første meningsmåling i april 2021

TV2 for Kantar 8. april*

Kantar for TV2 8. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 4,1 2,3 24,2 10,2 20,6 18,7 4,4 8,4 4,3 97,2
Oppjustert % 4,22 2,37 24,90 10,49 21,19 19,24 4,53 8,64 4,42 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 7 4 42 18 36 32 8 15 7 169,00
Mandater (basert på utdatert løsning) 7 1 41 17 39 35 8 14 7 169
Valgloven tar/gir mandater: 12 feil 0 -3 -1 -1 3 3 0 -1 0 0

Sist oppdatert: 20. april kl. 20.59

Det største partiet, som er Høyre denne gang, taper ett mandat. Venstre taper tre mandater, mens FrP taper ett.  Ap og Sp får tre mandater for mye. SV, som ved en feil pleier  å ende opp med å få ett mandat for mye, får ett for lite denne gang. Den største taperen – og vi snakker kun om tap eller gevinst forårsaket av selve valgordningen her – er Venstre.

12 feilplasserte mandater 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 40,8 % 56,4 % 97,2 %
Oppjustert % 41,98 % 58,0 % 100 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 71 98 169
Mandater (basert på gammel løsning) 66 103 169
Valgloven tar/gir mandater -5 5

Tabellen over viser ar de borgerlige taper totalt fem mandater denne gang, mens de  rødgrønne får fem manater for mye.

Som tabellen under viser, er Ap, Sv og Sp fortsatt avhenging av støtte fra MDG eller Rødt for få flertall bak en regjering – på tross av at Ap og Sp til sammen har fått 6 mandater mer enn de har stemmer nok til.

Ap og Sp har bare 39,3% til sammen, så Vedums drømmer et rent Ap/Sp-flertall er nok fortsatt bare drømmerier, og ingenting tyder på at det kommer å endre seg betraktelig innen 13. september, valgdagen.

De tre regjeringspartiene har en samlet oppslutning på bare 30,6%, mens de fire borgerlige partiene totalt har en oppslutning på 40,8%. De fire borgerlige har totalt 40,8%, som er 15,6 prosentpoeng under de fem rødgrønnes 56,4%.

Både Rødt og MDG er over sperregrensen, men med små marginer. Om noen av disse velgerne får sperregrense-angst og stemmer taktisk på SV i september, vil det samme kunne skje som skjedde i 2017: Den rødgrønne siden vil få mye et lavere totalantall. R ligger på 4,4% og MDG på 4,3%. De har med andre ord tilsammen 0,7 pp mer enn det som behøves for å komme over sperregrensen og dermed kvalifiseres til utjevningsmandater.

0,7% tilsvarer omtrent 21000 velgere. Et slikt antall stemmer bør normalt føre til enten et eller to mandater, så det er derfor mer å hente på å hjelp et annet parti over sperregrensen enn å stemme taktisk på et 'reserveparti'. SV er trygt over sperregrensen denne gang, med 8,4%, men det får allikevel et mandat for lite, som kan skje siden valgordningen er alt annet enn perfekt, og SV'ere bør ta høyde for at en taktisk stemme til R eller MDG kan føre til at SV taper ett mandat. Kommer MDG/R under sperregrensen, kan de risikere å tape nesten alle sine mandater.  Dessuten er de fem rødgrønne så trygge på å vinne valget med slike tall, at motivasjonen for å stemme taktisk på MDG eller R er antakeligvis relativt lav for andre velgere på venstresiden, bortsett fra de som er små nær et av (eller begge disse) partiene at de heller vil stemme for en stor andel grønne og røde politikere enn å stemme på SV.

KrF er kun såvidt over sperregrensen, med sine 4,1%. Taper de rundt 3000 stemmer, vil de kunne tape 6 mandater.

Kantar for TV2 8. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 56,4 98 103
Fire borgerlige 40,8 71 66
Ap + Sp 39,3 68 74
Ap + Sp + SV 47,7 83 88
Ap + SV + Sp + R 52,1 91 96
Ap + SV + R 33,4 59 61
Ap + SV + R + MDG 37,7 66 68
Regjeringspartiene H + V + KRF 30,6 53 49
Fire borgerlige + MDG 45,1 78 73
H + V + KrF + Sp 49,3 85 84
H + V + KrF + Sp + MDG 53,6 92 91

Venstre

I Venstre snakkes det fortsatt om 10% oppslutning som et mål. Venstres gjennomsnitts-valgresultat, basert på alle valg siden 1973, er 4,025%. De har ikke vært i nærheten av 10% på lang tid – de har kun vært over 10% ved et eneste valg siden 1953 (10,0%), og det var i 1965 (10,4%).

Så – med all repsekt for Venstre som et parti med gode intensjoner – her er det vel bedre å realitets-orientere seg enn å sikte mot 10%. De har vært over 20-tallet (og 30-tallet og 40-tallet) flere ganger, men det er nesten 100 år siden siste gang det skjedde. Den sikreste investeringen Venstre kan gjøre for å sikre seg å få et visst mandatantall de nærmeste årene er å bidra til å redusere sperregrensen til 2% som et absolutt maksimum, slik de gjorde i Danmark for lenge siden. Mest sannsynlig vil de også kunne sanke stemmer på å bidra til gjennomslag for at alle velgere skal få reell og lik stemmerett i Norge. Med en god valgordning ville de selv med dagens resultater fått fire mandater, og med fire profilerte Venstrepolitikere på Stortinget vil sjansen til å øke stemmetallet ved 2025-valget øke betraktelig.

Taktiske velgere på høyresiden ville nok ha stemt taktisk KrF i stedet for Venstre når KrF er så nær sperregrensen mens Venstre er ganske langt unna.  Men mange av de som stemte taktisk på Venstre sist vil kanskje ikke stemme taktisk i det hele tatt til høsten, ettersom de med slike tall uansett er langt fra en reell sjanse til å oppnå Stortingsflertall og regjeringsmakt.

*Tallkaos?

Men hvordan blir egentlig mandatfordelingen? Tabellene over tok tidligere utgangspunkt i tall som ble oppgitt på pollofpolls.no, som delvis var basert på en trykkfeil på TV2.no, der det står at Rødt får 4,0% i stedet for 4,4% – kombinert  med at TV2s mandatfordelings-tall var litt 'bortgjemt' i en video, så Pollofpolls nok har basert sitt hovedoppslag  på egne beregninger, inkludert et feil tall, og av ukjent grunn ble mandattallene hos Pollofpolls annerledes enn TV2 sine tall for fire av partiene. Verken tallene på TV2.no eller på pollofpolls er korrigert enda (9. april kl 20.59), men begge er nå klar over at feil har oppstått –  og de blir rettet opp.  

All mandatberegning, denne gang, er på valgordningen.no for den nåværende måten å beregne mandater på, nå basert på tall fra TV2/Kantar. Mandatfordelingen for 'lik stemmerett' har vi foretatt selv.

For ordens skyld: Pollofpolls operer med to ulike mandattall. Normalt baseres hovedoppslaget deres (om en ny meningsmåling) på tall fra meningsmålingsinstituttet (denne gang Kantar), mens tallene i oversikten over alle nye  meningsmålinger, månedlige  gjennomsnitt o.l. baseres på pollofpolls sin egen mandat-beregning. Grunnen til at det er store avvik mellom tallene på TV2  og  Pollofpolls sine sider akkurat nå er delvis trykkfeilen på TV2s nettsted, delvis det at pollofpolls nok har regnet seg fram til mandatfordelingen de antok at Kantar opererte med, siden den ikke ble nevnt hverken i artikkelen deres eller eller i bilde/tabellform. Akkurat nå er det avvikende tall for fire av de 9 partiene. Men igjen: feilene blir rettet opp både hos TV2 og hos Pollofpolls.