Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Gjennomsnitt av alle meningsmålinger i juni 2021: Slik kunne Stortinget blitt /6

De fem rødgrønnes oppslutning er mer enn 50% høyere enn de borgerliges, men begge fløyer har et stort problem

Slik kunne Stortinget blitt /6

Gjennomsnitt av alle meningsmålinger i juni 2021


Om snittet av de åtte meningsmålingene som ble publisert i juni hadde vært et faktisk valgresultat, ville resultatet blitt strålende for de fem partiene i den rødgrønne fløyen. Ap (24.5%) ville vært Norges største parti, Senterpartiet (17.5%) ville gjort sitt beste valg noensinne, og det samme gjelder Rødt (5.2%) og MDG (4,1%). SV (7.5%) ville hatt sitt beste valg siden 2005, og alle partiene på venstresiden ville havnet over sperregrensen.

Alle meningsmålinger i juni – gjennomsnitt KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,3 2,9 21,6 10,2 24,5 17,5 5,2 7,8 4,1 97,1
Oppjustert % 3,40 2,99 22,25 10,50 25,23 18,02 5,36 8,03 4,22 100,00
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 6 5 38 18 43 30 9 13 7 169
Mandater (basert på nåværende, utdaterte løsning) 2 2 39 18 44 34 9 14 7 169
14 feilplasserte mandater −4 −3 1 0 1 4 0 1 0 0

For alle de andre ville valget blitt en blåmandag. Venstre, som Høyre er avhengige av for eventuelt fremtidige stortingsvalg, ville hatt problemer enten sperregrensen ville vært på 4% eller 3%. KrF ville havnet under vår nåværende 4%-grense. FrP (10.2%) ville for første gang siden 1993 hatt en oppslutning på under 14%.

Høyre er vant med at det bølger litt opp og ned mellom valgene, og 21.6% er jo tross alt ikke så langt under de 25% partiet fikk i 2017 – et av de borgerliges viktigste problem er at disse fire partiene har mistet oppslutning samtidig.

Hvis ikke de borgerlige partiene sørger for at valgordningen får en real oppdatering, vil de kunne komme til å se langt etter regjeringsmakt i mange valg framover –  selv om resultatene blir litt bedre. Det at 6.2% av velgerne (de som stemmer på KrF/Venstre) blir avspist med bare 4 mandater er helt uakseptabelt i et demokrati – de burde fått 11.

Alle meningsmålinger i juni – gjennomsnitt 4 Borgerlige 5 rødgrønne Sum
% 38 % 59,1 % 97,1 %
Oppjustert % 39,13 % 60,87 % 100,00 %
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 67 102 169
Mandater (basert på gammel løsning) 61 108 169
Valgloven tar/gir mandater −6 6

At Høyre får et ekstramandat er jo en trøst for de borgerlige, men SV får også et mandat for mye på tross av at SV (7.5%) fortsatt er et relativt lite parti.

Det at Sp (som eneste parti) får 4 mandater for mye denne gang er en dokumentasjon på at vårt demokrati ikke fungerer som det skal, men også en forklaring på hvorfor det ikke gjør det: alle stemmer er nemlig ikke like mye verdt. At de ikke er det, på tross av at alle ser ut til å mene at de skal være det, er fallitt-erklæring, særlig fordi dette problemet er så enkelt å løse.

Ap og Høyre sin opprinnelige plan om å sikre seg  ekstramandater har feilet. Ap og H får nemlig bare ett ekstramandat hver – som i seg selv er politisk og etisk uforsvarlig, men kombinasjonen av styringstillegg, sperregrense og arealfaktor fungerer ikke lengre slik Ap og H forestilte seg. Det er nemlig Senterpartiet som tar kaka. De får tildelt hele 4 ikke-folkevalgte mandater, som selvsagt fører til en annen politikk på den rødgrønne siden enn den velgerne ville ha.

Om alle hadde hatt reell og lik stemmerett, ville fløybalansen vært ganske annerledes enn den blir med dagens valglov. Den forskyves med 6 + 6 mandater (6+6 = 12 mandater), slik at vi rødgrønne får et overtak på hele 47 mandater i stedet for 35 – siden de borgerlige mister 6 mandater mens vi får seks mandater for mye.

Alle meningsmålinger i juni – gjennomsnitt % 👍 Mandater (med lik stemmerett for alle) 👎 Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,1 102 108
Fire borgerlige 38,0 67 61
Ap + Sp 42,0 73 78
Ap + Sp + SV 49,8 86 92
Ap + SV + Sp + R 55,0 95 101
Ap + SV + R 37,5 65 67
Ap + SV + R + MDG 41,6 72 74
Ap + SV + Sp + MDG 53,9 93 99
Regjeringspartiene H + V + KRF 27,8 49 43
Fire borgerlige + MDG 42,1 74 68
H + V + KrF + Sp 45,3 79 77
H + V + KrF + Sp + MDG 49,4 86 84
SV + Rødt + MDG 17,1 29 30
De fem rødgrønnes maktovertak 35 47
Unødvendig fløy-ubalanse 12
Andel feil-plasserte mandater 8,3 %
*Bortkastede stemmer −124257
*Antall ikke-folkevalgte 7
*Antall stemmesedler som er alterert av valgloven 248514

Det finnes kun en altoverskyggende faktor i et valg: mandatfordelingen. Blir den feil, blir alt annet feil. Alle ser ut til å mene at alle stemmer skal være like mye verdt, men hvis ikke mandatfordelingen er i samsvar hvor stor oppslutning hvert av partiene får, teller ikke stemmesedlene like mye. Om Ap/H-planen hadde fungert, ville hele 53.6% av velgerne – alle de som stemte på andre partier enn Høyre og Arbeiderpartiet hatt stemmesedler med lavere påvirkningskraft på norsk styre og stell enn de som stemte på de to største partiene. Men meningsmålinger har over lang tid vist at det som regel er Senterparti-velgerne som får de mest verdifulle stemmesedlene. Det at Sp (som eneste parti) får 4 mandater for mye denne gang er en dokumentasjon på at vårt demokrati ikke fungerer som det skal, men også en forklaring på hvorfor det ikke gjør det: alle stemmer er nemlig ikke like mye verdt. At de ikke er det, på tross av at alle ser ut til å mene at de skal være det, er fallitt-erklæring, særlig fordi dette problemet er så enkelt å løse.  

Illustrasjonen viser et av flere utkast til StortingsbygningenFor en nærmere forklaring på begrep som 'ikke-folkevalgte', 'altererte' stemmesedler', og 'bortkastede stemmer', gå til

'Altererer valgloven stemmesedler? Om feilplasserte mandater og den altererte effekten av våre stemmesedler'