Meningsmåling

De fem rødgrønne får hele 53 mandater mandater fler enn de blå

Dette er atter en strålende meningsmåling for venstresiden. Samtidig taper de blå åtte mandater takket være valgoven, og de rødgrønne vinner åtte. På tross av et allerede massivt overtak får de rødgrønne tildelt 16 ikke-folkevalgte mandater av valgloven  

Meningsmåling: Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021


Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021 KrF V H FrP Ap Sp Rødt SV MDG Sum
% 3,1 3,3 21,7 9,5 23,1 19,0 4,0 7,7 5,7 97,1
Oppjustert % 3,19 3,40 22,35 9,78 23,79 19,57 4,12 7,93 5,87 100,0
Mandater (basert på lik stemmerett for alle) 5 6 38 17 40 33 7 13 10 169
Mandater (Instituttets beregning) 1 2 38 17 44 36 7 14 10 169
Valgloven tar/gir mandater: 16 feil -4 -4 4 3 1 0

'Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor', skriver FriFagbevegelse, men det stemmer ikke – bare i forrige måned var Ap det største partiet på tre av målingene. Men denne meningsmålingen er allikevel litt spesiell. Verken Høyre eller FrP får ekstramandater, og det er ingen mandattap (sammenlignet med proporsjonal mandatfordeling) for noen av de rødgrønne partiene, mens de borgerlige mister i alt 8 mandater. I tillegg får de rødgrønne 8 ekstramandater. Med andre ord: valgloven generer en mandat-differanse mellom de to fløyene på 16 mandater i de fem rødgrønnes favør, som fører til et gigantisk mandatoverskudd for de rødgrønne på hele 53 mandater.  

De 16 ikke-folkevalgte ekstramandatene til de rødgrønne kommer nemlig på toppen av at de rødgrønne allerede har et forsprang på (103-66 =) 37 folkevalgte mandater.

Ved 2017-valget fikk de blå tilsammen 88 mandater, mens de rødgrønne fikk 81 – selv om de ikke en gang hadde stemmer nok til å vinne 85/84. Dermed har den borgerlige fløyen, som ved en god del valg har opplevd å miste flertallet pga. svakheter i valgloven, de siste årene benyttet anledningen til å vedta endringer de vet det ikke var støtte for i velgerflertallet. De rødgrønne har hatt massivt overtak over blå fløy over lang tid, men det finnes ingen logisk eller annen grunn til plassere 16 rødgrønne, ikke-folkevalgte mandater; mandater det vanligvis ville tatt over 284 000 stemmesedler å få inn – på Stortinget.

Det er heller ingen grunn til at Senterpartiet, med sine 19%, skal få inn tre ekstramandater mens Høyre, med 21,7%, ikke får noen ekstramandater, av flere grunner. Den viktigste grunnen er selvsagt at det – siden demokrati betyr folkestyre – ikke finnes grunnlag for å plassere et eneste ikke-folkevalgt mandat inn i et parlament. Folkestyre betyr at folket styrer, det betyr ikke at noen får være med på å bestemme hvem som skal styre mens andre ikke gjør det.  Det burde være helt problemfritt for enhver med respekterte for demokratiske grunnprinsipper å la de borgerlige slippe til med sine velfortjente, eller i hvert fall fortjente, 66 mandater.

Selv om vi kke hadd bedrevet blokkpolitikk, ville dette valgresultat uansett vært i strid med det vi mener å måtte ha av politisk empati. Det er ikke riktig at Sp, med under 20% av velgerne i ryggen, skal få inn tre ikke-folkevalgte på tinget. Ap har heller ikke fortjent å få inn fire mandater for mye. Noen få ekstra stemmesedler jukset inn i en urne karn være nok til å velte en regjering, men Ap skulle normalt hatt omtrent 71 000 flere stemmer for å få inn fire mandater til. Dette er ikke 'proletariatets diktatur', det er en kombinasjon av demokrati og menneskerettigheter. Akkurat det er det visst mange som ikke har fått med seg.

Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 14. april 2021 % Mandater (med lik stemmerett for alle) Mandater (med utdatert valgordning)
Fem rødgrønne 59,5 103 111
Fire borgerlige 37,6 66 58
Ap + Sp 42,1 73 80
Ap + Sp + SV 49,8 86 94
Ap + SV + Sp + R 53,8 93 101
Ap + SV + R 34,8 60 65
Ap + SV + R + MDG 40,5 70 75
Regjeringspartiene H + V + KRF 28,1 49 41
Fire borgerlige + MDG 43,3 76 68
H + V + KrF + Sp 47,1 82 77
H + V + KrF + Sp + MDG 52,8 92 87
SV + Rødt + MDG 17,4 30 31