Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Nei, FrP, vi har ikke for mange partier på Stortinget

…men FrP føler nok at noen av dem kan komme til å få litt vel mange mandater.

 FAKSIMILEN OVER ER FRA FINANSAVISEN.NO 

"Han er imidlertid strålende fornøyd med at småpartiene MDG og Rødt, som mange håpet skulle være med på å sikre flertall for en Ap-regjering, ligger an til å havne godt under sperregrensa”, skrev Dagbladet om Carl Ivar Hagen under 2017-valgnatta. “Nå blir de et humorinnslag på Stortinget”, sa Hagen. FrP fikk 15.2% av stemmene den gangen, mens MdG og R fikk tilsammen 5.6%. På den ferskeste meningsmålingen (pr. 4/7-2020) får MdG og R tilsammen 11.0 %, mens FrP får 10.6%. Det ville vært lett å forstå hvorfor FrP vil ty til grep for å sikre seg fortsatt innflytelse uten innblanding fra deres viktigste opponenter – hadde det ikke vært for det faktum at FrP også sier at de er spesielt opptatt av individets frihet; en frihet som vi nå vet ikke inkluderer alle individers frihet til å delta, på lik linje og i samme grad som alle andre individer, i vår viktigste demokratiske prosess: Stortingsvalget. 

"Av alle dårlige vedtak på Frps landsmøte er vedtaket om å heve sperregrensen til Stortinget ett av de verste og frekkeste"

FAKSIMILE FRA DAGSAVISEN

I Frankrike er 16 partier representert i nasjonalforsamlingen. I Spania er det 19. Belgia har 12. Nederland har 13 (uten sperregrense). Italia har 12. Portugal har 9 partier. Finland har 10. Danmark har 10 partier i Folketinget (de pleier riktignok å ha 8-9 partier der, selv med sin sperregrense på 2%). Endelig –  et parti som har færre partier i sitt parlament enn oss: Sverige. De har 8 partier i Riksdagen – vi har 9 på Stortinget. Men hvorfor skal vi bruke Sverige som mal?


Noen mener at vi har for mange politiske partier – og at man derfor må gjøre lovendringer som sørger for at vi får færre. Dette innebærer selvsagt både en kraftig sensur av ytringsfriheten til de partiene det vil ramme; og også at enda færre enn i dag vil ha reell og lik stemmerett. Vi snakker tross alt om en velgermasse på 20-25% som kan bli rammet av enda verre enn de allerede er av sperregrensen. Store deler av valgloven om å holde småpartier nede, og denne gangen handler det altså om Sperregrensen – FrPs Roy Steffensen har foreslått at den skal økes til 5%. Han vet sikkert godt at Danmark har en grense på 2%, en mye mer proporsjonal fordeling av mandater enn oss, og også høyere valgdeltakelse.

Sperregrense Frp diskriminering 2017FAKSIMILE FRA DAGBLADET 2017

FrP har flere ganger, etter at de selv kom over sperregrensen, kommet med lignende forslag. I det siste utspillet deres har argumentet om at ‘det er for mange småpartier’ kommet opp, men da må man selvsagt først spørre seg selv – for mange for hvem? For FrP? FrP-medlemmer har tidligere ytret ønske om at vi kun bør ha fire partier, de fire største, hvor H og Frp kan representerer høyresiden, og Ap og Sp representerer venstresiden.Tanken er nok fortsatt at om man klarer å ta fra cirka hver fjerde velger deres reelle stemmerett helt; slik at de ikke kan være sikre på at de får uttelling for sin stemme, vil disse velgerne i det minste sikre seg en viss innflytelse ved å stemme på at av de partiene som er tryggere på å komme over sperregrensen.
VG FrP tjener på å øke sperregrensen 6FAKSIMILE FRA VG, 2017 

Steffensens forslag kommer helt sikkert ikke til å bli vedtatt. Sist FrP prøvde seg, fikk de ikke støtte fra noen utenfor FrP i det hele tatt. Men – for å hoppe over problematikken med at et slikt forslag ville være i konflikt med både grunnloven, diskrimineringsloven og menneskerettserklæringen: hvor mange partier må vi har før Frp anser at det er ‘for mange’?  
Og – hvor mange partier er det i andre lands nasjonalforsamlinger?

Det er veldig stor sannsynlighet for at Norge kommer til å fortsette med de samme 9 partiene som er på Stortinget i dag i mange år framover, og om det dukker opp noen andre som vil prøve seg, bør de få lov til det. Om vi ikke hadde hatt sperregrense i det hele tatt (annet en 100/169 = cirka. 0,6% – en såkalt 'naturlig sperregrense'), ville vi uansett ikke hatt andre partier enn de 9 vi har i dag.

VG FrP var mot sperregrense, nå vil de ha den opp
 FAKSIMILE FRA VG, 2017 
Dette handler nok mer om at FrP – som for noen år siden fikk 22.9% av stemmene og i dag, i følge meningsmålingene ville fått omtrent halvparten så mange stemmer  –  vil at disse småpartiene skal få færre mandater, ikke at vi skal ha færre partier. Men om man anser seg som et frihetselskende parti, som FrP jo gjør,  og man tar seg selv i å begynne å tenke at de som stemmer på et annet parti enn man selv stemmer på bør få redusert grad av stemmerett/redusert mulighet til å bli representert på Stortinget bør man ta seg en tenkerunde.

Om man er redd for småpartiene, bør man forøvrig være klar over at om vi f.eks. skulle få dobbelt så mange mikropartier  som i dag, som et resultat av å ha fjernet sperregrensen, vil stemmene til de velgerne som ikke føler seg hjemme i de 9 etablerte partiene spres over dobbelt så mange partier, noe som selvsagt vil gjøre det vanskeligere for alle disse partiene å bli representert selv med et distriktsmandat. 

FrPs hovedbekymring er nok at de har halvparten så stor oppslutning som de hadde i sine glansdager, mens R/MDG/SV – som tross alt ofte stemmer likt og i tillegg er FrPs tydeligste kritikere – nå har nesten dobbelt så mange stemmer som FrP på meningsmålingene. 

Se også:

FrP og sperregrensen