VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

"Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett...."


How mathematics has played an essential role in giving an ancient democracy a new electoral system

Denne blogg-posten er i utgangspunktet kun en link som handler om biproporsjonal fordeling; en betegnelse på en valgordning der alle partiene enkelt kan få en helt proporsjonal fordeling av mandatetene - samtidig som alle valgdistriktene også får det antall mandater de skal ha. 


Mer info senere  – men her er linken:

Zurich’s New Apportionment

How mathematics has played an essential role in giving an ancient democracy a new electoral system