Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Rødt og MDG fikk tilsammen omtrent 40.000 flere stemmer enn Venstre. Likevel får regjerings-støttepartiet åtte stortingsrepresentanter, mens de to andre bare får én hver

Dagsavisen: Rødt og MDG fikk tilsammen omtrent 40.000 flere stemmer enn Venstre. Likevel får regjerings-støttepartiet åtte stortingsrepresentanter, mens de to andre bare får én hver

At valgordningen er dypt urettferdig, er det stor enighet om - selv innen de partiene som tjener på den. De fleste partiene har mye å tape på denne valgordningen, siden det ikke er enkelt  for noen å føle seg sikker på at den fløyen de selv tilhører vil 'vinne Stortinget' selv om de vinner flertallet av velgerne.

Lengre nede i artikkelen står det et relativt oppsiktsvekkende sitat fra MdG's representant i dette utvalget:

"SV, som fikk bare drøyt 176.000 stemmer, er inne med 11 representanter. Venstre og KrF fikk henholdsvis noe under 128.000 og 123.000 stemmer, men vil ta opp åtte stortings   seter hver. Rødt og MDG fikk tilsammen 165.000 stemmer ved valget, og sitter igjen med bare én representant hver.

– Det er jo slik sperregrensen fungerer, og det kan være litt kunstig å legge sammen to partier slik, men dette gjør jo at Une (Bastholm) og Bjørnar (Moxnes) har veldig mange stemmer bak seg, og det er klart at dette er en skjevhet. Men sperregrensen har blitt innført for å sørge for styringsdyktighet, så selv om mitt parti er et offer for ordningen, så ser jeg at det er et poeng å ha den, sier Strømmen."

Det virker som mange har slukt dette med "styringsdyktighet" blindt. MdG har eksistert i 30 år, og omtrent aldri kommet inn på Stortinget. I 2017 ville de fått inn 5 mandater, om alle stemmeberettigede hadde hatt lik stemmerett. Men her sier altså Øyvind Strømmen, MdGs eget mandat i Valglovutvalget, at han ser at det er et poeng å ha sperregrensen - i en setting hvor hans eget parti nettopp har tapt 4 mandater pga. valgordningen. 'Poenget' med sperregrensen er altså styringsdyktighet - og det er snakk om styringdyktighet for deres egne politiske motstandere/for den fløyen som fikk færrest stemmer. 

Mener MdG at MdG er uheldig for styringsdyktigheten?

Da lurer man jo selvsagt på hvordan MdG mener at landet ville fått redusert styringsdyktighet dersom 5 av hans partifeller hadde vært på Stortinget. Eller  - mer spesifikt: hva slags problemer med styringsdyktighet tror Strømmen at MdGs representanter ville kunne skape - rent bortsett fra at det ville bli mye vanskeligere å få igjennom vedtak som er ikke er miljøvennlige?  Er det ikke nettopp for å stemme mot denslags vedtak at MdG vil være på Stortinget? 

Vil MdG virkelig ofre fire mandater for at de partiene som MdG antakeligvis mener at ikke er like miljøvennlige som de selv er lettere skal få igjennom vedtak MdG er uenige i? I et demokrati må man jo godta  at det selvsagt blir vanskeligere for de som sitter på makten å få gjennom sine vedtak når deres opponenter også får litt makt. Løsningen på dette er ikke fjerne politikere, men få til de beste avgjørelsene man kan få til når alle synspunkter har kommet på bordet. Det å holde politikere vekk fra Stortinget er selvsagt en tudelig diskriminering av disse partienes "rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter." Men det er også et angrep på ytringsfriheten, ettersom politikere som kommer inn top tinget ikke bare får stemmerett der, men de får også en grad av eksponering, ytringsfrihet og økonomisk støtte som øker ved hver representant de får inn. 

De ville ha KrF og V rett over sperregrensen - og klarte det

Det er viktig i denne sammenhengen å være klar over at både KrF og Venstre bare kom like over sperregrensen på 4%. Høyrefolk og Frp'ere drev aktiv kampanjevirksomhet rett før valget, som de har gjort flere ganger før, for å få folk i sine egne partier til å stemme taktisk. Høyresiden er tilhengere av  høy sperregrense - men bruker altså organiserte kampanjer rett før valgdagen for å komme seg rundt denne loven.  

Rødt og MdG tapte altså 7-8 mandater på dette, og KrF/V vant sannsynligvis 12. At to borgerlige partier får inn ekstramandater på denne måten vil selvsagt endre Norges utvikling veldig tydelig i denne stortingsperioden. Prosessen er tvers i gjennom udemokratisk, og MdG og Rødt er de som taper mest på dette. De er begge i følge seg selv spesielt fokusert på å forbedre miljøet og å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. MdGs mann i valglovutvalget ser altså poenget i å holde MdG nede med sperregrensen. Hvorfor har ikke MdG en representant i valglovutvalget som klart tar avstand fra de lovene som holder MdG nede?

Overskriften i avsnittet som ble sitert over er "Poenget med sperregrensen", men det man sitter igjen med er et slags spørsmål om hva MdGs rolle i Valglovutvalget, og det samme gjelder selvsagt andre småpartier som selv burde mene de bør holdes unna Stortinget for at deres politiske motstandere skal bli ekstra handlekraftige. Når regjeringen som regler tilfaller mindretallet, blir jo det største styringstillegget gitt til de som egentlig ikke skulle styre landet. I tillegg gis jo styringstillegget til partier i begge fløyene - bare de er store nok.  Vil vi virkelig at det skal bli lettere for de som ‘tapte valget, men vant regjeringen’ å kunne få igjennom vedtak som er i strid med hva flesteparten av velgerene mener? Så de som i praksis vinner på skjevhetene i valgloven er de som ikke skulle hatt Stortingsflertall og statsminister, men som får det pga. sperregrensen (og andre hindre som er bakt inn i valgloven). 

Styringstillegget er egentlig ikke et styringstillegg, det er et makt-tillegg til de som allerede har mye makt; dvs. enda en måte å holde småpartiene nede på - og enda en grunn til at vi ikke har likhet for valgloven i dette landet. I tillegg gir man styringstillegg til store partier fra begge fløyer, og man gjør ikke 


Link: Regjeringsutvalg vil vurdere sperregrensen


Se også: De fire sperregrensene