VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

"Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett...."


Det er alvorlig at et regjeringsparti vil skvise ut konkurrenter ved å endre loven

Dagbladet om sperregrensen: "Dersom Venstre, KrF og SV havner under en mulig grense på fem prosent, vil stemmer fra nesten en halv million nordmenn mangle proporsjonal representasjon på Stortinget."

Mer her: Det er alvorlig at et regjeringsparti vil skvise ut konkurrenter ved å endre loven

Kommentar: det er omtrent like alvorlig at vi allerede har en lov - som også er vedtatt av av de store, etablerte partiene - og som også har som hovedfunksjon å skvise ut ‘konkurrenter’ med omtrent den samme prosenten (4% i stedet for 5%).