Store Norske Leksikon har rett, Stortinget tar feil

Hvis 100 000 velgere stemmer på Ap eller Høyre, kan de få omtrent seks ganger så mange representanter for sine stemmer som om det samme antallet velgere hadde stemt på et av våre andre etablerte partier

Store Norske Leksikon har helt rett når de skriver at "Grunnleggende for demokratiet er muligheten innbyggerne har til å påvirke viktige politiske vedtak beslutninger, og det får man først og fremst gjennom å bruke stemmeretten sin, og gjennom muligheten til å stille som kandidat i valg. Jo flere som har stemmerett og som bruker den, dess bedre fungerer demokratiet etter hensikten”. 

Stortinget har dessverre ikke rett når de skriver dette: "Alle norske statsborgere som er over 18 år, eller fyller 18 i løpet av valgåret, kan stemme. På den måten er man med å avgjøre sammensetningen av partier på Stortinget." 

De velgerne som stemmer på et parti som enten havner under sperregrensen og/eller blir diskriminert av ‘styringstillegget’ (som også er en sperregrense), arealfaktoren, fylkesinndelingen osv. kan jo kan stemme, rent teknisk – men svært mange av dem de er ikke med på på avgjøre sammensetningen av partier på Stortinget. Eller – de er det, men men en mye lavere grad av stemmerett enn andre. ikke, og noen er med på å påvirke Stortings-sammensetningen - men i langt mindre grad enn andre. Om 100 000 velgere stemmer på Ap eller Høyre, vil de lett kunne komme til å få omtrent seks ganger så mange representanter for sine stemmer enn hvis det samme antallet  velgere stemmer på et av våre andre, etablerte partier. 

Vi ser nå at mange partier er rett i nærheten av eller under sperregrensen, og vi kan lett risikere at nærmere en halv million velgere ved neste valg selvsagt kan stemme - men uten å være med på å avgjøre sammensetningen på Stortinget. I likhet med mange land vi ikke liker å bli sammenlignet med, har vi en valglov som diskriminerer politiske minoriteter. De politiske minoritetene er partier som Venstre, KrF om MdG. 

Se også: Styringstillegget: Norge og Irak vs. resten av verden

Å diskriminere politiske grupper på denne måten er i strid både med den norske grunnloven og menneskerettighetserklæringen.