'Hver tiende innbygger har ikke stemmerett'

"Nær en halv million innbyggere i Norge over 18 år får ikke stemme ved årets stortingsvalg, men de telles med når det avgjøres hvor mange representanter hvert fylke får"

Kilde: Aftenposten.

Bildeteksten til artikkelens første illustrasjoner sier at "Nesten en halv million innbyggere i Norge har ingen innflytelse på hvem som skal sitte her”, men dette tallet er dessverre helt feil. Tallet er mye høyere, på grunn av de ulike sperregrensene vi har (fylkesinndelingen, sperregrensen for utjevningsmandater på 4%, arealtillegget (1.8), styringstillegget (1.4) osv. 

I tillegg er det jo en del som stemmer blankt - mer eller mindre i protest mot hvordan det vi velger å kalle en demokratisk valgordning  tross alt ikke er så demokratisk. En særdeles dum protest, ettersom man vil kunne utrette mer ved å stemme på det partiet som man tror kan gjøre mest for å påvirke Norge i den retningen man tror på.  Men så har vi jo de taktiske velgerne, som stemmer på et annet parti enn det de egentlig føler seg mest knyttet til (antakelig mellom 10 og 20% av velgerne), og i tillegg har man alle velgerne som diskrimeneres på grunn av av hvor de bor eller fordi de stemmer på et politisk minoritetsparti (MdG, Venstre, KrF, Helsepartiet, Pensjonistpartiet, Rødt etc). I tillegg vil ikke et sameparti kunne komme over sperregrensen fordi de samer er spredt over mange fylker. Og om utlendinger i Norge ville starte et parti for å representere innvandrere sine rettigheter og muligheter ville de også fått problemer, fordi de ulike sperregrensene gjør det så vanskelig å komme i gang med et nytt parti. Valgloven er med andre ord ikke bare diskriminerende mot politiske minoriteter (som f eks medlemmer av MdG og Venstre), men også mot etniske minoriteter og andre utlendinger. Dette har vært et et viktig argument mot sperregrenser i andre land. 

Når det er sagt: det er ingen selvfølge at folk som kommer hit automatisk skal ha full stemmerett. Men summen av hindringer for de som vil representere minoritets-saker - enten det dreier seg om miljø, helse, pensjonistenes kår eller økt sosial rettferd - gjør det vanskelig for alle unntatt partiene som allerede har blitt store å bli hørt og få gjennomslag.