Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Bør partier som er gode nok til å komme i regjering holdes nede av valgordningen?

Sperregrenser er ment å hindre små partier i å få stor innflytelse, i følge Store Norske Leksikon:

https://snl.no/sperregrense

Hvis disse partiene bør hindres i få få for stor innflytelse, hvorfor havner de samme partiene som vaker over/under (under, i følge de siste meningsmålingene) sperregrensen i regjering?

KrF og Venstre har flere ganger ligget under sperregrensen på valgmålinger. Valgordningens ulike måter å holde visse partier nede på begrunnes med at dette kan føre til fragmentering, ekstremisme og at de kan få uforholdsmessig mye makt. Dette er forklaringen på hvorfor vi har både sperregrensen(e) og styringstillegget.  Samtidig er det nettopp styringstillegget og sperregrensene som nå holder de samme partiene nede i følge målingene.

Hvordan kan et parti ansees for å være så seriøst at det fortjener får minister-posisjoner og rejeringsplass - og samtidig bli sett på et parti som på grunn av sin lille størrelse kan gjøre det vanskelig for landets ledede å styre landet?