VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

"Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett...."


Enda en sperregrense?

Som beskrevet tidligere har vi fire ‘sperregrenser’. Høyresidens kommentarfelt til valgordningen, pollofpolls.no, skriver at "Et spørsmål som da kan oppstå er om valgordningen både bør ha en nasjonal og fylkesvis sperregrense, i motsetning til nå der vi bare har en nasjonal. “ Se artikkelen her:

http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=2510


En ekstra sperregrense er det absolutt siste vi trenger. Vi trenger et økt samsvar mellom det velgerne vil ha, uttrykt ved siste valg, og hvem som kommer inn på Storting og i regjering. 


Les om de fire ‘sperregrensene’ vi allerede har her

(Illustrasjonen over er fra https://p3.no/slik-funker-stortingsvalget/)