VALGORDNINGEN.NO

"Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

"Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet.

Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett...."


Tidligere valg, del 1

Her hadde vi en oversikt over hvordan vår vaglordning har fungert mellom 1945 og 2000, med litt informasjon om hvert av disse valgene. Dette var allerede en lang artikkel, og mere kommer - så den er delt opp i  tre ulike deler:

Hovedartikkelen, TIDLIGERE VALG, finner du her.

En gjennomgang av hvordan 2017-valget ville slått ut med en bedre valgordning; en hvor fløyen som fikk flertallet kom i regjering og fikk statsministeren kan du se her: 

STORTINGSVALGET 2017 – hva gikk galt?

 
Einar Gerhardsen samlingsregjering

"– Gerhardsen ønsket egentlig å videreføre det brede politiske samarbeidet fra den provisoriske samlingsregjeringen sommeren 1945. Han foreslo i landsstyret å invitere NKP, Venstre og KrF til et samarbeid.” (Kilde.)