Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Tidligere valg, del 1

Her hadde vi en oversikt over hvordan vår valgordning har fungert mellom 1945 og 2000, med litt informasjon om hvert av disse valgene. Dette var allerede en lang artikkel, og mere kommer - så den er delt opp ulike deler:

A

Her er hovedartikkelen:

Tidligere stortingsvalg: valgresultater og historikk

 


Dette er en oversikt over hvordan vår valgordning har fungert siden 1945. Mye handler om at enten får den fløyen som fikk færrest stemmer regjeringsmakt – eller så kommer bare ett av partiene fra den fløyen som fikk flest stemmer i regjering.

Gå direkte til
Stortingsvalget 1945Stortingsvalget 1949Stortingsvalget 1953Stortingsvalget 1957Stortingsvalget 1961Stortingsvalget 1965Stortingsvalget 1969Stortingsvalget 1973 •  Stortingsvalget 1977 •  Stortingsvalget 1981Stortingsvalget 1985Stortingsvalget 1989Stortingsvalget 1993Stortingsvalget 1997Stortingsvalget 2001Stortingsvalget 2005Stortingsvalget 2009Stortingsvalget 2013Stortingsvalget 2017

B 

Stortingsvalget 2017 – hva gikk galt?

C

Regjeringer siden 1945 

D

Her er vår side om meningsmålinger/spørreundersøkelser:

MENINGSMÅLINGER • STORTINGSVALG 

Kommentarene fokuserer primært på to forhold: Hvordan ville valgloven slått ut om disse meningsmålingene hadde vært Stortingsvalg?  Hva slags effekt har valgloven egentlig på graden av demokrati og medbestemmelse i Norge?

E

Til slutt: 

Slik ble småpartiene underrepresentert ved stortingsvalg i 2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989