Slik kunne SV/R (og MDG) raskt endre Norge

Først – dette er ikke ment som et forslag, men for å illustrere hvor mye makt de grønneste og rødeste egentlig har stemmer nok til å manifestere - dersom valgloven hadde sett litt annerledes ut. Valgordningen vår favoriserer store partier, arbeider som regel mot partier som f.eks. Venstre, MdG og Rødt, og har også skapt problemer for andre partier. SV og Rødt stemmer ofte likt - ikke så likt som H/V/FrP, men kanskje likt nok til at de alle ville få mer uttelling for sitt arbeide om de hadde vurdert å lage et nytt parti - eventuelt sammen med venstresiden i av MdG. MdG har nemlig stemt sammen med R/SV i 86% av sakene de har behandlet i år (2018).  (Se bilde over, eller gå til https://enighet.holderdeord.no/ for å lese mer om hvordan partier stemmer sammen.)

Hadde disse tre partiene samarbeidet om et nytt, grønt sosialistparti ville de mistet noen stemmer. Men om vi som et eksperiment forestiller oss at 80% av MdG-velgerne ville fortsatt i et grønt sosialistparti, ville  det nye partiet bli stort - og svært stabilt, fordi det ikke ville fått sine mandater ‘sensurert’ bort av sperregrensen. Et såpass stort parti ville fått økt innflytelse på flere måter. De ville fått mer partistøtte, mer mediedekning og - viktigst av alt: garantert komme over sperregrensen ved hvert eneste valg, og også kunne også komme til å nyte godt av ‘styringstillegget’, som jo ofte ‘tar’ mandater fra de små partiene og gir til de store. Partiet ville blitt landets 4. største parti.

Se også: Arbeiderpartiet, SV og MDG: Hvordan vil det lønne seg å stemme – dersom man skal stemme taktisk?

Om 80% av MdG’erne hadde stemt på et slikt parti ved siste valg, kunne dette partiet fått 18 mandater, med mindre de også fikk enda flere mandater på grunn av styringstillegget og den grelle faavorisering av midells store og store partier. Et slikt parti ville kanskje kunne fått mer støtte fra velgerne også,  siden det er tryggere å stemme på store partier - nettopp fordi man ikke risikerer at stemmene blir kastet. Dermed ville en del av dem som i dag stemmer taktisk (på noe annet enn R/SV/MDG) sikkert stemt på et nytt koalisjonssparti miljø/venstre-siden.

Se også: Rødt og valgordningen

Basert på tallene fra meningsmålingen Opinion gjorde for Avisenes Nyhetsbyrå 14/11-18, ville MdG/SV og Rødt fått 24 mandater (14.2%) tilsammen med en lineær valgordning, og representert mer makt enn FrP (10.8%) eller Sp (11,9%). 

KrF og V havnet under sperregrensen på denne målingen, med sine 3.8% og 3.7%. SV og Rødt ville selv uten MdG (altså en mer realistisk sammenslåing) blitt større enn FrP, med tilsammen 10.9% mot FrPs 10.8%.

Oppdatering et år senere (november 2019): Alle disse tre småpartiene gjør det jevnt godt på meningsmålinger - så godt at de i hvert fall i disse målingene alle ser ut til å kunne komme over sperregrensen i 2021. Et eller flere av disse partiene kan allikevel komme til å få seg overraskelser i årene som kommer, for dersom vi får mange fler utjevningsmandater går disse på bekostning av distriktsmandatene, ettersom det blr færre av dem. De kan dermed risikere at de både går glipp av utjevningsmandatene og i tillegg mister det lille de har av distriktsmandater.  

Se også: MDG og valgordningen