Kommer vi til å få et demokratisk valg i 2025?

Med et helt demokratisk valg mener jeg et valg etter den nederlandske modellen, hvor den eneste sperregrensen som finnes er den selvsagte begrensingen som utgjøres av forholdet mellom mandater og velgere. Med en slik løsning er det minste som skal til for å komme inn på Storinget antall en prosent beregent utfra abtall velgere delt på antall mandater. 

I 2017 var det 2 926 843 velgere som stemte inn 169 mandater. Så om man har 17319 velgere som vil ha en representant inn på Stortinget, kan de få det i et 1:1 demokrati. Man trengerasltså cirka 0,6 % av det totale stemmenantallet pr. mandat. Tabellen under viser hva resultatet ville blitt i 2017 med lik stemmerett for alle (øverst), og hvordan det ville blitt med en sperregrense på 1% (nederst). 

 
Noen er skeptiske til nye småpartier, og vil ha et lovverk som holder dem utenfor Stortinget. Men kanskje det er sunt for den demokratiske prosessen at de som er spesielt opptatt av f eks helse eller pensjonistenes situasjon har en talsperson der avgjørelsene tas?

Det har blitt viktig for de store partiene at de har mindre partier å støtte seg på. Det vil lønne seg for Ap at partiene som vil ha deres statsminister ikke holdes utenfor Stortinget, og det samme gjelder Høyre. Derfor tror jeg mange nå har et ønske om å ikke holde KrF, SV, Venstre, MdG eller Rødt utenfor Stortinget med en sperregrense på 4% lengre. Selv mener jeg sperregrensen bør avskaffes helt, bl.a. fordi den er med på å la tilfeldighetene avgjøre hvem som får stortingsflertall, regjering og statsminister. 

Prosessen mot en mer demokratisk valgordning har pågått i mange år, og det kan være at det mest demokratiske vi oppnår i neste runde er en sperregrense på 1% (eller i verste fall 2). Men det er ingen grunn til at man ikke kan fjerne sperregrensen. 

 Når det gjelder 2017-valget, ville mandatfordelingen være den samme enten man har sperregrense på en eller to prosent. Forskjellen på en grense på 1% og den nederlandske modellen uten sperregrense er at uten sperregrense ville Pensjonistpartiet, Helsepartiet og De Kristne også bli representert på Stortinget med en person hver. Jeg tviler på om de vil representere noen fare for demokratiet om de kommer inn.