Søk 🔎    Les mer 📖    Ordliste ℹ️   Kontakt ✉️    

Oslo, 2021:

Taktisk, eller rettere: strategisk stemming (1)

Det har foregått taktisk stemming ved norske valg i mange år, spesielt på høyresiden. Pollofpolls og andre høyrevennlige sider er svært aktive med å lage prognoser, vurdere lojalitet pr. parti – og samle detaljert informasjon om alt dette pr. valgkrets. En valgkrets er, i dag, de 'gamle' fylkene. Det å ha 19 valgkretser i stedet for 11 har sine klare ulemper, men også en minst en fordel: med en valgordninger som ikke stikker kjepper i hjulet for denslags tankegang, vil det være  lettere for små partier om komme over den lokale 'grensen' som en fylkesgrense eller valgkrets-grense utgjør. Mer om det en annen gang.

Før vi går videre: vi har skrevet om dette temaet før, men denne artikkelen tar utgangspunkt i de ti siste Oslo-målingene (gå til tabell).

31. juli 2021, sist oppdatert 2. august.

På mange måter er strategisk stemming et viktigere tema i 2021 enn det pleier å være, og da spesielt når det gjelder Oslo. Høyrevelgere stemmer ofte Venstre for å sikre borgerlig flertall og dermed Høyre-statsminister, men den rødgrønne siden er mindre systematisk på dette området, selv om Ap også kan sikre statsminister-posisjon ved å stemme taktisk på småpartiene som vil støtte en Ap-regjering. En av grunnene til at 2021 er et spesielt valgår er at det er at de rødgrønne har et veldig stort overtak på meningsmålingene, og har hatt det i veldig lang tid – derfor er det færre grunner til å stemme taktisk på Ap for å sikre rødgrønt flertall. Det er også færre grunner til at MDG/R-velgere vil stemme taktisk på SV: SV har lenge hatt stabilt gode resultater, så sperregrense-angst er ikke noe tema egentlig. I tillegg har vi Ap/Sp-problematikken: mange på høyresiden vil mye heller ha Vedum enn Støre som statsminister, for Vedum vil helst ikke samarbeide med SV/R/MDG. Det kan dukke opp svært 'taktiske' oppslag i massemedia de neste ukene som prøver å forsterke eller nøre opp under det mange øsnker skal bli en alvorlig strid mellom Ap og Sp. Håpet er selvsagt at Sp verken vil støtte den rødgrønne eller blå siden, eller vende tilbake til høyresiden. Det kan også komme til å dukke opp 'strategisk' materiale i forbindelse med meningsmålinger, for det er mange (for eksempel de 43 milliardærene som sponser Høyre) som vil gå svært langt for å svekke venstresiden og styrke partier som gjør livet lettere for – vel, milliardærer; de Erna Solberg mener vi bør ha flere av. Det finnes forøvrig en del tall i visse meningsmålinger som kan tyde på at visse ivrige sjeler som jobber i den bransjen i noen tilfeller kan ha gjort små, usynlige grep for å påvirke resultatet av meningsmålingene. Mer senere.

Tvilere og halv-tvilere bør være halv-taktiske

Som vanlig handler ikke dette om politikk, men om menneskerettigheter. Vi skal ikke gå Pollofpolls, Minerva og andre som tipser om – og oppfordrer til – taktisk, borgerlig stemming, f. eks. i artikler som 'Den ultimate guiden til når du skal stemme taktisk på Venstre', i næringen. Dette handler primært om de som tviler på hvem de skal stemme på.

Litt strategisk stemming kan nemlig sørge for at deres stemmer vil få klart større uttelling – eller i det minste uttelling, noe svært mange stemmesedler ikke har.

De øverste to radene i tabellen under viser snitter for de siste fem Oslo-målingene. Nederst i tabellen vises gjennomsnittet for de fem nest-siste Oslo-målingene Ved å sammenligne disse tallenne får kam kanskje et inntrykk av hvilken vet utviklingen går for hvert av partiene.

Tallene for Ap, Høyre, Senterpartiet og KrF virker ganske sikre, og er markert med en •. Det er for eksempel ganske sikkert at KrF ikke får mandater i Oslo. Det er også ganske sikkert, slik ting ser ut nå, at Venstre og Sp får ett mandat hver. Det er relativt sikkert at FrP får ett mandat, men de kan også få to. Husk at tallene for de aller minste partiene vanligvis ikke publiseres, så her kan det dukke opp overraskelser. På landsbasis er de tre store pluss FrP og SV alle nesten garantert å komme over sperregrensen. Det er de fire minste stortingspartiene, og spesielt Rødt, MDG, Venstre og KrF dramaet utspiller seg rundt.

Venstrefolk og KrF-folk bør stemme på Venstre og KrF

Alle 10 målinger foreslår at Venstre får ett mandat i Oslo. Det kan selvsagt endre seg om alle V-velgere i Oslo er sikre på det mandatet og stemmer taktisk på noen andre. Venstrefolk  som er mer opptatt av borgerlig  regjering enn Venstre-seier kunne kanskje stemt taktisk på Høyre for å sikre uttelling for sin stemme i tider som disse, men det er ikke umulig for Venstre å karre seg over grensen: de har gjort de flere ganger før selv med litt svake målinger får valgdagen. Er man ihuga venstrevelger er det vel egentlig ganske selvutslettende å stemme taktisk på Høyre uansett, og det er jo ikke sikkert at Norges eldste parti ikke kan snu en lang, nedadgående trend. Venstre har vært på eller like over sperregrensen på 8 av 56 målinger i år, men har også vært under 3% på 32 målinger (de bør stemme for en minimal sperregrense!). Siden de også har oppnådd mellom 3% og 4% mange ganger, bør Venstrefolk egentlig bare stemme Venstre. Straks man komme over 4%-grensen får man jo uttelling for sin stemme selv om man ikke får distriktsmandat. KrF er litt i samme båt, men ikke helt.

Det ser ut til å være helt umulig for KrF å få til et mandat i Oslo, men mange KrF'ere vil selvsagt stemme KrF uansett, får å øke sjansen til å komme over sperregrensen. Sperregrensen har jo, som kjent samme problemet som taktisk stemming: demokratiet svekkes når folk må stemme på andre partier enn deres favoritt parti for å i det hele tatt få en viss uttelling for sine stemmer. Eneste måten å løse dette på er å la alle stemmer være nøyaktig like mye verdt.

SV, Rødt og MDG

SV ser nå ut til å kunne få 2 eller 3 mandater i Oslo, mens Rødt nok ender på et eller to. Rødt har høy oppslutning i Oslo – snittet er på 8% for de siste fem Oslo-målingene, men 4%-grensen gjelder ikke for Oslo som sådan, den gjelder for utjevningsmandater på landsbasis. SV-sympatisører som også vurderer Rødt eller MDG vil kunne få mye større uttelling for sin stemme ved å på et av disse partiene, ettersom det kan sikre dem plass over sperregrensen, og dermed sørge for at de ikke diskrimineres av sperregrensen. En stemme til SV kan gi SV ett mandat til, men en stemme til et av de andre to kan faktisk gi dem 5-7 mandater til. Siden det er første gang begge disse partiene stabilt er over sperregrensen (enkeltmålinger er verdiløse), og fordi de rødgrønne nok vinner valget uansett, er 2021 året for SV-ere som også kunne stemt Rødt eller MDG å faktisk gjøre det. Begge har nemlig et potensiale for å få to mandater fra Oslo. Her gjelder det selvsagt å følge med på utviklingen, og se på:

a) hvilket av disse to partene som er nærmest å komme over sperregrensen/å få et Oslo-mandat (dersom begge er aktuelle alternativer)

b) hvilket av disse partiene som er nærmest å gå et ekstra Oslo-mandat

c) SVs oppslutning. Skjer det dramatiske endringer, vil man selvsagt ikke at SV ryker under sperregrensen. Sist SV var under sperregrensen på et månedlig gjennomsnitt, var sommeren 2012.

SV har fått mellom 10.9% og 14.7% på disse ti Oslo-målingene. De ligger an, basert på de siste fem målingene, til å få 2,6 mandater. De har fått 2 mandater på 6 av de ti målingene, og 3 mandater på fire av dem, og ligger bedre an mht. å få 3 mandater på de siste fem målingene enn de gjorde på den forrige fem, så 3 mandater er ikke umulig. Venstrefløyen i SV må vurdere hva som frister mest: å sike R over sperregrensen, eller å få ett ekstramandat til SV i Oslo.

Senterpartiet

Senterpartiet er i en spesiell situasjon dette året, ettersom de har stilt egen statsminister-kandidat, og har stor framgang. De var i en liten periode, mellom 7. januar og 1. februar, større enn Ap på 'glidende snitt'-målinger.  Glidene snitt beregner til enhver tid snitttet av en viss periode før gjeldende måling – default-innstillingen til faktisk.no er 5 uker.

Dette er de eneste tre ukene i Senterpartiets 99 år lange historie hvor de har vært større enn Ap i slike målinger. Enkeltmålinger, særlig i Norge med bare cirka 1000 spurte og cirka 70% som svarer, kan ikke tas alvorlig. Vedum fikk med seg  dette, for å si det mildt, og vil bli statsminister. Han vet jo godt at Sp, takket være et par bommerter fra H og Ap som så dagens lys i 1953 og 1989 (sperredivisoren og arealfaktoren), er den egentlige Kongen av Valgordningen: Straks Sp nærmer seg cirka 20%, får de flere ekstramandater/blindpassajerer enn noe annet parti.

Er det lurt av Sp å stemme taktisk på noen andre enn Sp? Feil spørsmål, ihuga Senterpartister kommer ikke til å stemme taktisk på noe som helst. Men hva med tvilerne? Hvis de er motstandere av sentralisering – ikke bare geografisk, men også politisk, bør de kanskje vurdere en støttestemme til et mindre parti for å sikre dem reell og lik representasjon på Stortinget. Det vil motarbeide sentralisering av mye makt til Aps, Høyres og Senterpartiets partikontorer. En tviler som bor i de områdene som areafaktoren støtter, bør jo være sikker på at det faktisk er Sp hun/han vil stemme på, ettersom de fleste velgere i landbruks-distrikter jo er diskriminert av arealfaktoren. Den sørger jo ikke bare for ekstrapolitikere fra disse distriktene, men forskyver også den nasjonale maktbalansen slik at Sp blir over-representert på landsbasis. De fleste velgerne i disse distriktene stemmer jo ikke  på Sp, og dermed er de fleste velgere i landbruks-distriktene diskriminert av arealfaktoren (som sikkert snart er avskaffet og erstattet med en mindre diskriminerende løsning). I tilleg diskriminerer jo arealfaktoren de aller fleste velgere ellers i landet.

Stemmer noen taktisk på Sp? Ja. De på den borgerlige siden som, med rette, regner med at det ikke blir noen borgerlig seier i år vil gjøre det, mest sannsynlig for å svekke de andre fire rødgrønne partiene. Noen håper kanskje på et fremtidig samarbeid mellom Sp og de borgerlige også. 43 milliardærer har allerede støttet Høyres valgkamp, og i det siste har flere av de pengesterke også sponset Sp. Flere av dem vil også gjerne framheve at Jan Bøhler har gått til Ap til et ikke-sosialdemokratisk parti, kansje i håp om å generelt svekke de rødgrønne.  

Dette sa Høyrevelger og millionær-investor Jan Sissener nylig til østlendingen.no:

"– Oslo har sklidd ut i alle retninger, dessverre. Derfor må vi ha Jan Bøhler inn på tinget, sier Sissener.

Investoren avviser ikke at han kan komme til å stemme på Vedum.

– Det å sette norske interesser først, det tror jeg er en nødvendighet. Jeg liker satsingen Sp har på distriktene. Jeg tror framtiden ligger der, og ikke i byene, sier han."

Til Nettavisen har han vært mer direkte, og hevdet at et regjeringsskifte er den største trusselen mot aksjemarkedet i Norge, og at det er taktikkeri inne i bildet. Han sier at han kan komme til å stemme på Sp dersom han innser at den sittende regjeringen er tapt.


Artikkelen fortsetter under tabellen

OSLO Foreløpig mandatprognose 5 • 5 • 1 (•) 3/2 1 • 0• 1• 2/1 2/1 0?
Ap Høyre FrP SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt % fem siste målinger % 24,06 26,44 6,44 13,46 4,74 1,7 5,58 7,9 8 1,64
Snitt mandater fem siste målinger # 4,8 5,0 1,2 2,6 1,0 0,0 1,0 1,8 1,6 0,0
1 Sentio Klassekampen Nationen 2/7-2021 % 25,0 25,7 6,5 12,2 4,4 1,8 5,6 8,4 8,4 2,0
# 5 5 1 2 1 0 1 2 2
2 Norstat Aftenposten 23/6-2021 % 26,2 24,8 7,2 14,2 4,1 1,0 5,8 6,7 8,4 1,5
# 5 5 1 3 1 0 1 1 2 0
3 Respons Analyse VG 21/6-2021 % 19,9 28,6 7,8 12,4 4,7 1,5 5,3 9,0 9,2 1,6
# 4 5 2 2 1 0 1 2 2 0
4 Norstat NRK 15/6-2021 % 24,4 25,7 6,0 13,8 5,2 1,9 6,1 7,9 6,8 2,2
# 5 5 1 3 1 0 1 2 1 0
5 Opinion Dagsavisen, Fri Fagbevegelse,
Avisenes Nyhetsbyrå 9/5-2021
% 24,8 27,4 4,7 14,7 5,3 2,3 5,1 7,5 7,2 0,9
# 5 5 1 3 1 0 1 2 1 0
6 Norstat NRK 23/4-2021 % 24,6 25,9 8,2 11,0 4,9 2,5 6,4 8,8 5,4 2,3
# 5 5 2 2 1 0 1 2 1 0
7 Respons Analyse Venstre 18/4-2021 % 21,6 27,2 8,3 13,5 6,7 0,5 5,7 7,0 7,5 2,0
# 4 5 2 3 1 0 1 1 2 0
8 Norstat Aftenposten 24/3-2021 % 22,5 28,8 7,0 11,7 4,6 1,5 6,1 6,9 8,5 2,4
# 5 6 1 2 1 0 1 1 2 0
9 Sentio Nettavisen 21/3-2021 % 24,9 29,0 9,2 10,9 3,4 1,2 5,4 7,0 8,1 0,9
# 5 6 2 2 0 0 1 1 2 0
10 Respons Analyse Høyre 20/3-2021 % 23,6 27,9 7,5 12,4 5,6 1,3 5,3 6,4 7,9 2,1
# 5 6 1 2 1 0 1 1 2 0
Gjennomsnitt % 10 målinger % 23,75 27,1 7,24 12,68 4,89 1,55 5,68 7,56 7,74 1,79
Gjennomsnitt mandater 10 målinger # 4,8 5,3 1,4 2,4 0,9 0,0 1,0 1,5 1,7 0,0
Snitt % fem tidligste målinger % 23,27 28,00 7,85 12,24 5,04 1,21 5,64 6,97 7,95 1,84
Snitt mandater fem siste målinger # 4,76 5,66 1,48 2,28 0,78 0,00 1,00 1,10 1,94 0,00

FrP

Både Høyre- og FrP-folk har erfaring med taktisk stemming. Endel FrPere har valgt å forlate forlatt FrP framfor å bli og stemme taktisk. Partiet har jo vært på en nedadgående reise ganske lenge. Noen stemmer kanskje taktisk på Demokratene eller Liberalistene for å bygge opp et alternativ til FrP dersom oppslutning fortsetter å dale. Andre kunne sikkert tenke seg å ikke være knyttet til et parti grunnlagt av en rasist som hilse folk med nazi-hilsen i førkrigstiden og har bakgrunn i en Fedrelandslaget – jo som foreslo fredpris til Hitler og Mussolini og Vidkun Quisling i styret. Ander Langes var sekretær. Lange var kjente for å 'tale voldsomt mot de farvede raser'. Slagord som 'Ingen stemmerett til negre' og 'Stopp blandede ekteskap' klinger dessuten enda dårligere nå enn de gjorde da. FrP kan kanskje redusere frafallet litt dersom de går ut og klart tar avstand for det Anders Lange sto for, men de har fortsatt portrett han hengende på partikontoret.

FrP'ere flest vil nok stemme FrP, og vi prøver fortsatt ikke å 'hitle' FrP. Men med en grunnlegger som er kjent for mange elleville uttalelser og var bastant  rasist selv i en periode hvor vi det nesten ikke fantes kulørte mennesker i Norge, kan det være lurt å kalle en spade for en spade, høyt og tydelig. Å nekte adgang til partiets arkiver kan jo faktisk ha helt motsatt effekt enn det de ønsket seg.

Med 6.44% i snitt på de siste fem målinggene, ligger FrP an til å få 1,2 mandater – altså ett mandat. De må opp på nærmere 8% i Oslo for å få to mandater, og de var oppom slike tall både i juni, april og mars, så det er ikke helt umulig å nå et slikt mål. Men det hjelper ikke FrP-sympatisører å stemme taktisk for å komme tid – det må eventuelt andre gjøre. FrP er vel et parti som tradisjonelt ikke har vært et mål for taktiske velgere  

Høyre

Høyre har vi allerede skrevet mye om, bl.a. på våre sider om Taktisk stemming. H har et Oslosnitt på  26,44% på de siste 5 meningsmålingene, som er en nedgang fra 28,0% på de fem foregående målingene. I mars fikk de 6 mandater på en Respons Analyse måling der de hadde 27,9%, så det er ikke umulig å nå ditt. Men siden KrF, V og FrP alle har opplevd mer motgang enn Høyre, må de eventuelt håpe på å få taktiske stemmer fra mikropartiene på høyresiden. Den beste måten Høyre kan styrke sin posisjon på er mobilisere flere velgere. Alternativt kan de av Høyrevelgerne som normalt stemmer taktisk på borgerlige småpartier la være å gjøre det, men det vil – på grunn av sperregrensen, sperredivisoren og så videre kunne svekke den borgerlige siden massivt. Det ser ut til å være helt umulig for KrF å få til et mandat i Oslo, men mange KrF'ere vil selvsagt stemme KrF uansett, får å øke sjansen til å komme over sperregrensen. Sperregrensen har jo, som kjent samme problemet som taktisk stemming: demokratiet svekkes når folk må stemme på andre partier enn deres favoritt parti for å i det hele tatt få en viss uttelling for sine stemmer. Eneste måten å løse dette på er å la alle stemmer være nøyaktig like mye verdt.


Del 2 av denne artikkelen er her:

2021:Taktisk stemming i Oslo(2)
Oppdatering 13. august: Detter er Oslotallene i den ferskeste av NRKs 'supermålinger', som er basert på 600 spurte i hvert av de 19 valgdistriktene:

NRK 13/8-21 Ap Høyre FrP SV Sp KrF V MDG Rødt A
Prosent 25,1 % 24,9 % 6,8 % 10,4 % 3,7 % 1,1 % 6,6 % 9,7 % 10,2 % 1,4 %
Mandater 5 5 1 2 1 0 1 2 2 0

Oppdatering 29. august: Detter er Oslotallene en ny måling for Nettavisen / Klassekampen, basert på 802 spurte mellom 16. og 19. august.

Sentio for Klassekampen / Nettavisen 26 august Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
% 20,1 22,8 5,6 13,9 4,7 1,3 7,4 10,7 9,8 3,7
Mandater 4 5 1 3 1 0 1 2 2 0